COVID-19

ของดเคลื่อนย้ายแรงงาน หลังพบคลัสเตอร์สถานประกอบการที่มีการรับแรงงานต่างด้าวมาใหม่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เผยกทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล พบการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพบผู้ติดเชื้อรวม 1,457 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 ของการติดเชื้อทั้งหมดวันนี้ ส่วนต่างจังหวัด เริ่มพบผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างชาติและแรงงานกลับบ้าน เร่งค้นหาคัดกรองกลุ่มแรงงานและผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอความร่วมมืองดเคลื่อนย้ายแรงงาน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,101 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,086 ราย จากต่างประเทศ 15 ราย มีผู้รักษาหายเพิ่ม 2,186 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม 29,371 ราย ในจำนวนนี้ปอดอักเสบ 1,442 รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 394 ราย และมีผู้เสียชีวิต 17 ราย อยู่ในกทม. 8 ราย สมุทรปราการ 3 ราย ปทุมธานี สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา แพร่ ชัยนาท จังหวัดละ 1 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว อาทิ ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง อ้วน ลมชัก ปอดเรื้อรัง ตับแข็ง ไตเรื้อรัง หลอดเลือดสมองและติดเตียง โดยติดเชื้อในครอบครัว จากเพื่อนร่วมงาน ร่วมทานอาหาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไปสถานที่แออัดและจากจังหวัดเสี่ยง

วันนี้ กทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) พบผู้ติดเชื้อรวม 1,457 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 ของการติดเชื้อทั้งหมด สำหรับ กทม.การระบาดแนวโน้มเพิ่มขึ้นในชุมชนแออัด เช่น คลองเตย สี่แยกมหานาค ปากคลองตลาด แฟลตดินแดง บางแคบริเวณห้างสรรพสินค้าและชุมชนใกล้เคียง ส่วนปริมณฑลพบระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ และการสัมผัสผู้ป่วยในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ส่วนภูมิภาค 71 จังหวัดสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มลดลงผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากสัมผัสในครอบครัว และที่ทำงาน

“ขณะนี้เริ่มพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในสถานประกอบการที่รับแรงงานต่างชาติเข้ามาใหม่ เช่น สมุทรสาคร ในส่วนภูมิภาค เช่น เลย นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานที่เดินทางกลับบ้าน ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการค้นหาคัดกรองแรงงานกลับบ้านรวมทั้งผู้ที่เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานป้องกันการแพร่ระบาด” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนภายหลังมีวัคซีนล็อตใหญ่เข้ามา ได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครใจฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ทั้งนี้ หากหน่วยงานอื่นๆ สนใจขอเป็นหน่วยฉีดวัคซีนในในรูปแบบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสานมา เช่น กลุ่มครู นักเรียน หมู่บ้าน ชุมชน ทางกระทรวงสาธารณสุขยินดีสนับสนุน ขอให้จัดระบบการฉีดวัคซีนให้ได้มาตรฐาน คงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้

ส่วนภาพรวมการบริหารจัดการเตียงโควิด ใน กทม. วันที่ 8 พค. มีผู้ติดเชื้อติดต่อสายด่วนต่างๆ จำนวน 203 ราย ได้เตียงแล้ว 83 ราย รอดำเนิน 106 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดทีมจิตอาสารับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ใน 6 โซน กทม. จำนวน 122 ราย โดยในวันนี้จัดทีมเตรียมพร้อมในพื้นที่ 38 ทีมและในที่ตั้ง 116 ทีม

Related Posts

Send this to a friend