COVID-19

สธ.แจง ผู้สูงอายุลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้ฉีดแอสตร้าเซเนก้า ส่วนซิโนแวคสำหรับผู้สูงอายุที่แข็งแรงแต่อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาด

กระทรวงสาธารณสุข แจงประเด็นให้ฉีดวัคซีนซิโนแวคในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุในพื้นที่แพร่ระบาด ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” จะได้แอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากข้อกังวลประชาชนหลังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพดี ซึ่งข้อมูลการวิจัยของประเทศจีนพบว่ามีความปลอดภัยและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี

ขอชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ จำกัดวงการแพร่ระบาด ลดการป่วยที่รุนแรง และการเสียชีวิต ระหว่างรอวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้าสำหรับฉีดให้กับคนในประเทศ นอกจากนี้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุ แต่ยังคงปฏิบัติงานนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถฉีดซิโนแวคได้เช่นกัน

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” จะได้รับการฉีดวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศ เพราะจะมีวัคซีนชนิดนี้ถึง 16 ล้านโดสในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 2564 ยกเว้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ไม่มีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีแต่วัคซีนของซิโนแวค การฉีดขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ ส่วนวัคซีนอื่นๆ ที่รัฐบาลพยายามจัดหามานั้นเพื่อให้เกิดความครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรให้มากที่สุด

“ขอให้ประชาชน มั่นใจว่าวัคซีนทุกชนิดที่นำมาฉีดให้กับคนในประเทศนั้นมีความปลอดภัย เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาก่อนนำมาฉีดให้กับคนในประเทศมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 และสิ่งที่คำนึงสูงสุดคือความปลอดภัยของประชาชนจากการฉีดวัคซีน”

Related Posts

Send this to a friend