COVID-19

สหราชอาณาจักรเลี่ยงฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘แอสตราเซเนกา’ ให้คนอายุต่ำกว่า 40 ปี เหตุกังวลกรณีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

ลอนดอน – เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมาหน่วยงานสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรประกาศว่าชาวสหราชอาณาจักรที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ตัวเลือกอื่น นอกเหนือจากวัคซีนของออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา (Oxford-AstraZeneca)

คำแนะนำล่าสุดจากคณะกรรมการร่วมด้านการฉีดวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน (JCVI) ซึ่งคอยให้คำแนะนำด้านการสร้างภูมิคุ้มกันแก่หน่วยงานสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร ถือเป็นการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติเดิม ที่กำหนดให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ได้รับวัคซีนตัวเลือกอื่นนอกจากวัคซีนของแอสตราเซเนกา สืบเนื่องจากความกังวลกรณีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (MHRA) ของสหราชอาณาจักร พบผู้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมเกล็ดเลือดต่ำรวม 242 ราย จากกลุ่มผู้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกามากกว่า 28 ล้านราย เมื่อนับถึงวันที่ 28 เม.ย.

ก่อนหน้านี้หน่วยงานฯ กล่าวว่าสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของวัคซีนของแอสตราเซเนกานั้นเหมาะกับกลุ่มคนอายุมากกว่า แต่ “อาจมีความเสี่ยงมากกว่า” หากใช้งานในกลุ่มคนอายุน้อย

คณะกรรมการฯ ระบุว่าวัคซีนตัวเลือกควรถูกจัดสรรเฉพาะกรณีที่ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการฉีดวัคซีน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลว่าความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญของโครงการฉีดวัคซีนอาจเพิ่มพูนความเสี่ยงของการระบาดระลอกที่ 3

วัคซีนของแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนผ่านการอนุมัติ 1 ใน 3 ตัว ที่สามารถขนส่งที่อุณหภูมิตู้เย็น โดยคณะกรรมการฯ ระบุว่าวัคซีนดังกล่าวอาจเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่สามารถใช้ได้จริงในบางสถานการณ์

ด้านหน่วยงานฯ ระบุว่าผู้ที่เคยรับวัคซีนของแอสตราเซเนกาโดสแรกโดยไม่เกิดอาการข้างเคียงจะได้รับวัคซีนโดสสองตามกำหนด และประโยชน์ของวัคซีนยังคง “มีมากกว่าความเสี่ยงสำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ส่วนมาก”

สหราชอาณาจักรได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกให้ประชาชนมากกว่า 34.9 ล้านคนแล้ว แต่คณะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าแม้การฉีดวัคซีนจะคืบหน้า แต่สหราชอาณาจักร “ยังคงไม่ผ่านพ้นวิกฤต” ท่ามกลางความกังวลจากเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ บราซิล และอินเดีย ตลอดจนการระบาดใหญ่ระลอกที่ 3 ในยุโรป

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว
แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินริมแม่น้ำเทมส์ ในกรุงลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร วันที่ 1 ก.พ. 2021

Related Posts

Send this to a friend