COVID-19

อว.เตรียมพร้อม รพ.มหาวิทยาลัย – รพ.สนาม รองรับโควิดรอบใหม่ 13,416 เตียง ใน 39 จังหวัด

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ในสังกัด สำหรับรองรับผู้ป่วยหนัก และโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ทั่วประเทศ 47 แห่ง ใน 39 จังหวัดว่า ไว้แล้ว หลังได้พักการดำเนินงานชั่วคราว ขณะนี้มีความกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดเพิ่มได้อีก อว.จึงได้สั่งการเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลสนามแต่ละแห่ง ร่วมกับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกลับมาเปิดรับผู้ป่วยได้หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หรือปรับรูปแบบเป็น Home Isolation หรือ Community Isolation โดยได้เตรียม รพ.สนามไว้รองรับจำนวน 13,416 เตียง

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสนาม อว.เคยรับผู้ป่วยสูงสุดในเวลาเดียวกันกว่าหมื่นราย ปัจจุบันเหลือรักษาตัวอยู่กว่าพันราย จึงมีกำลังพอจะรองรับได้เพิ่มอีก หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังเพิ่มขึ้นโดยยังสามารถขยายเตียงในโรงพยาบาลสนามเพิ่มได้อีก 15,000 เตียง

Related Posts

Send this to a friend