COVID-19

กรมปศุสัตว์ ชวนสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง หากสงสัยติดโควิดรีบแจ้ง

กรมปศุสัตว์ ชวนสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง เหตุ สภาพอากาศแปรปรวน สัตว์อาจมีภูมิคุ้มกันลดลงได้หากสงสัยติดโควิด รีบแจ้ง จนท.ทันที

(6 ธ.ค. 64) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่า กักตัว 2 ฮิปโปในสวนสัตว์เบลเยียมที่ติดโควิด-19 ครั้งแรกของโลก ว่า ฮิปโปโปเตมัสทั้งสองตัว ไม่ได้แสดงอาการป่วยมากมาย แค่มีน้ำมูกไหลออกมามากเท่านั้น เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้เร่งสอบสวนโรคเพิ่มเติม ถึงสาเหตุและที่มาของการติดเชื้อแล้ว ว่ามาจากที่ไหน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ทั้งหมด ไม่มีใครมีผลตรวจเป็นบวก ทำให้กรณีนี้ เป็นรายงานการติดเชื้อในสัตว์สปีชีส์นี้เป็นครั้งแรก หลังจากก่อนหน้ามีรายงานการติดเชื้อจำกัดเฉพาะในสัตว์ตระกูลลิงใหญ่ และตระกูลแมวเท่านั้น

ขณะนี้นี้มีรายงานสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสทั่วโลก ส่วนใหญ่ติดเชื้อหลังจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้แถลงเกี่ยวกับการเฝ้าระวังกวางหางขาวสำหรับ SARS-CoV-2 โดยระบุว่า การวิจัยทางวิทยาศาตร์เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงความชุกภายในประชากรกวางหางขาวในอเมริกาเหนือ และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพบไวรัสในระดับประชากรในสัตว์ป่า โดยกวางเหล่านี้ไม่แสดงอาการทางคลีนิคของการติดเชื้อ และการค้นพบดังกล่าวอาจทำให้สันนิษฐานได้ว่ากวางหางขาวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งรังโรคของ SARS-CoV-2 หรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติ่มและประเมินถึงผลกระทบอื่นๆ ที่อาจตามมาได้

ถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดที่แสดงถึงการแพร่กระจายของ SARS-CoV-2 แต่การแพร่กระจายเชื้อจากมนุษย์เข้าไปสู่ประชากรกวางหางขาวนั้นเกิดขึ้นหลายครั้ง จึงควรมีการสร้างความตระหนักให้กับนักล่า และผู้ที่อาศัยหรือทำงานกับสัตว์ป่า เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นกับสัตว์ป่า และหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะหรือวัตถุของมนุษย์ไว้ในพื้นที่ป่าที่สัตว์ป่าสามารถเข้าถึงได้

สำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับ OIE รายงานเหตุการณ์การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในประเทศ โดยได้ทำการรายงานการติดเชื้อว่ามีการติดเชื้อในสุนัขและแมว ซึ่งทุกเคสที่รายงาน พบการติดเชื้อจากเจ้าของติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้น ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังมีโครงการการเฝ้าระวังการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในสัตว์เลี้ยงที่มีอาการเสี่ยง เช่น มีการแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น หรือสัตว์เลี้ยงที่มาจากต่างประเทศพร้อมกับเจ้าของ โดยการตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังดังกล่าว ทำการตรวจหาเชื้อโดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน จากผลการตรวจวิเคราะห์ทุกตัวอย่างให้ผลเป็นลบ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปิดท้ายวาส ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน สัตว์อาจมีภูมิคุ้มกันลดลงได้ กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ดูแลสัตว์ของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และป้องกันสัตว์ของตนเองไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะนำเชื้อโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ และหมั่นสังเกตอาการของสัตว์อย่างสม่ำเสมอ หากพบสัตว์แสดงอาการน่าสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วนตำบลในพื้นที่ หรือโทรแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ที่เบอร์โทร 063-225-6888

Related Posts

Send this to a friend