COVID-19

นายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี

ไม่พบเด็กมีอาการรุนแรง มั่นใจ วัคซีนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการเจ็บป่วยรุนแรง

วันนี้ (3ก.พ. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ใน 2 วันที่ผ่านมา ยังไม่พบเด็กมีอาการรุนแรงหรือมีอาการผิดปกติ โดยขอให้ความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองว่า วัคซีนที่รัฐบาลจัดหามีมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งหากสามารถฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัยได้มากขึ้น ประเทศก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนปรับตัว สร้างความเข้าใจ ยึดหลักสุขภาพกายและสุขภาพใจ เชื่อว่า จะสามารถเอาชนะปัญหาและโรคภัยทั้งหมดนี้ซึ่งกำลังจะผ่านไป

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในไทยวันนี้ มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 9,172 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,950 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 222 ราย ผู้ป่วยสะสม 242,288 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 7,832 ราย หายป่วยสะสม 1 90,588 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 84,413 ราย เสียชีวิต 21 ราย ขณะที่ สถานการณ์ทั่วโลก ยอดยืนยันทั้งหมด 384,794,642 ราย หายป่วยแล้ว 304,766,835 ราย ผู้เสียชีวิต 5,715,687 ราย

ล่าสุดประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 116,930,599 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 52,389,359 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 48,476,496 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 14,749,139 ราย และเข็มที่ 4 จำนวน 1,045,605 ราย ขณะที่ข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,149 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend