COVID-19

ศธ.จัด 149 สนามสอบ ม.1 , ม.4 สั่งเข้มมาตรการคุมโควิด-เพิ่มห้องสอบสำหรับเด็กติดเชื้อ

วันนี้ (2 มี.ค. 65) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค.เห็นชอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือระดับสีเขียว สามารถเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 และระดับอุดมศึกษา ในระบบกลาง เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 ว่า จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นร่วมกันว่า การสอบเข้าม.1 วันที่ 26 มีนาคม 65 และ ม.4 วันที่ 27 มีนาคม 65 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน 149 สนามสอบ จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด

สำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 จะแยกสนามสอบ ไม่ให้ปะปนกับเด็กคนอื่นๆ โดยแยกทางเข้าออก ส่วนในกรณีที่ใช้พื้นที่สอบเดียวกัน ให้ผู้จัดสนามสอบจัดพื้นที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อ เป็นพื้นที่เปิดโล่ง หากมีเครื่องปรับอากาศ ต้องมีพัดลมดูดอากาศ และผู้คุมสอบต้องใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันโรค ร่วมกับการเว้นระยะห่าง 2 เมตร

นายสุภัทร ยังกล่าวแสดงความกังวล กรณีสนามสอบในจังหวัดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ที่จะมีรถแท็กซี่จิตอาสารับส่งนักเรียนติดโควิด-19 เข้าสอบฟรี แต่เด็กในจังหวัดอื่นๆ ยังต้องดูว่าจะทำยังไง

ส่วนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยืนยันว่า ไม่สามารถจัดห้องแยกให้สำหรับผู้ติดเชื้อได้ทุกสนามสอบ โดย อว. มีสนามสอบ 213 แห่ง แบ่งเป็นสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT วิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ วันที่ 12-15 มีนาคม , สอบวิชาสามัญ วันที่ 19-20 มีนาคม และมีสอบวิชาเฉพาะของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) วันที่ 26 มีนาคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า การสอบวิชาเฉพาะของกสพท. จะตรงกับวันสอบเข้า ม.1 ส่งผลให้บางจังหวัดต้องใช้สนามสอบเดียวกัน แต่แยกตึก เพราะไม่สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้

สำหรับสนามสอบทีแคสสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด มี 6 สนามสอบ ในส่วนของกรุงเทพฯ ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต , ภาคใต้ ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ภาคเหนือ ที่ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าสอบ

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ว่า จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มโรงเรียนแข่งขันสูงทั่วไป กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค โดยมีกำหนดการรับสมัครวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 65 สอบคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม 65 ประกาศผล 12 มีนาคม 65 รายงานตัว 15 มีนาคม 65 และมอบตัว 21 มีนาคม 65

สำหรับการสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ วันที่ 5 มีนาคมนี้ จัดสอบที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ทางง ศบค.ได้อนุมัติให้จัดสอบเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่านักเรียนทุกคนที่สมัครสอบ สามารถเข้าสอบได้ทุกคน แม้จะมาแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูง เพราะทางโรงเรียนได้จัดห้องสอบเป็นการเฉพาะไว้แล้ว ส่วนการสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนอื่นๆ ที่จะสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคมนี้ ประมาณ 200 กว่าแห่งทั่วประเทศ กพฐ.ได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำแผนการจัดสอบร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัด ให้ดำเนินการจัดห้องสอบไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยภาพรวมยังไม่พบปัญหา

Related Posts

Send this to a friend