BUSINESS

DITP จับมือ ICONSIAM ชวนช้อปสินค้าอีโค่รับกระแสรักษ์โลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงานแสดงสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “DECODE DESIGN LIVING” และนิทรรศการ T Mark จัดแสดงสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้า T Mark จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2562 ณ โซน ICONCRAFT ชั้น 4 ICONSIAM

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  1. นิทรรศการพิเศษ T Mark SHOWCASE ซึ่งเป็นนิทรรศการจัดแสดงสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น โคมไฟจากวัสดุไม้เหลือใช้แบรนด์ DEESAWAT โคมไฟที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า LED ในการช่วยประหยัดพลังงาน แบรนด์ AYODHYA นำสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นการใช้วัสดุได้อย่างยั่งยืน
  2. คูหาพิเศษผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่คัดเลือกจากหลักการ 3R คือ “Reduce” “Reuse” และ “Recycle” เช่น
  • กิจกรรม DEWA (Design from Waste of Agriculture) การแปรรูปผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรหรือพืชต่างๆ และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เป็นวัสดุ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์
  • กิจกรรม T – STYLE : ECO การพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่มีวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในโครงการของกรมฯ จนได้เป็นผลงานต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์
  • กิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ ที่มีสินค้าในกลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 ราย เช่น แบรนด์ TAOLUANG นำผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ใช้น้ำเคลือบเซรามิคจากเศษไม้และใบไม้ที่เหลือ แบรนด์ PARA นำยางพารามาใช้เป็นวัสดุในการผลิตสินค้าใช้ในครัวเรือน แบรนด์ GETNATURE นำเศษวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้อื่นๆ มาออกแบบเป็นเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ แบรนด์ HEARTH and HAND ผลิตภัณฑ์ของใช้จากเศษไม้สักเก่า แบรนด์ BASIC TEEORY นำกระดาษรีไซเคิล เศษผ้า และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่ทันสมัย เป็นต้น

นางวรรณภรณ์  เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Product) และสินค้านวัตกรรมยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจที่มาของผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น DITP จึงได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ งานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ โซเชียลมีเดีย และสื่อต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และการพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากยิ่งขึ้น

“งานนี้เราได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ ICONSIAM สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรม โดยพวกเราต่างมีความตั้งใจในการสนับสนุนส่งเสริมนโยบายด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะมีความร่วมมือกันมากขึ้น อาทิ การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมสินค้านวัตกรรม รวมถึงสินค้ากลุ่ม Niche Market ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก นับเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการ และเป็นการช่วยสร้างความตระหนักในสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย” นางวรรณภรณ์ กล่าว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Send this to a friend