BUSINESS

เทคโนโลยี 5G เพื่อเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการเดินห้างฯ

เอไอเอส และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทำแคมเปญ นำ 5G ช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน ติดตั้งเครือข่าย 5G ครอบคลุมเต็มพื้นที่ นำหุ่นยนต์ ROC และ AIS K9 ที่ทำงานบน LIVE Network 5G  มาช่วยปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ ลดการสัมผัสใกล้ชิด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้­­บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส มุ่งพัฒนา Digital Solutions โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่จะสามารถเสริมประสิทธิภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมาตอบโจทย์วิถีชีวิตบนพื้นฐานความปกติใหม่ หรือ NOW Normal  ที่ก่อให้เกิดความต้องการสิ่งใหม่ และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี จึงเป็นอาวุธสำคัญที่แต่ละธุรกิจต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและรับกับสถานการณ์ได้แบบ Real Time”

ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส

ปรัธนา เปิดเผยว่า ธุรกิจรีเทล เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการหลักของประเทศที่จะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ ในฐานะศูนย์กลาง Lifestyle ของประชาชน เอไอเอส จึงได้ผนึกกำลังกับเซ็นทรัลเวิลด์ พัฒนา Digital Solutions จากเทคโนโลยี 5G โดยความร่วมมือในช่วงระยะแรก แบ่งออกเป็น

-การติดตั้งเครือข่าย 5G ครอบคลุมเต็มทุกพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของลูกค้าเอไอเอส
ทั้งบนเครือข่าย 4G และ 5G

-นำหุ่นยนต์ ROBOT FOR CARE (ROC) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลที่เอไอเอสให้การสนับสนุน) มาช่วยปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าศูนย์การค้า และหุ่นยนต์ AIS K9 บริการเจลแอลกอฮอล์บน LIVE Network 5G รอบๆ พื้นที่ของศูนย์ฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

-จัดมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุดสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ AIS Shop อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลแอลกอฮอล์ ติดตั้งแผงอะครีลิค ในบริเวณการทำธุรกรรม บริหารจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา จัดให้บริการตามหลัก Social Distancing คัดกรองสุขภาพของพนักงานที่ให้บริการ และให้สวมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน ตลอดจนการทำความสะอาดบริเวณ AIS Shop ตลอดเวลาเพื่อความอุ่นใจของลูกค้า

“เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในภาคประชาชน ประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและนำพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน” ปรัธนา กล่าวสรุป

Related Posts