BUSINESS

เซ็นทรัลพัฒนา เสนอใช้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสำหรับฉีดวัคซีน เร่งช่วยผู้เช่า เปิดพื้นที่ฟรี พร้อมวางโรดแมปฟื้นฟูหลังวิกฤต

ท่ามกลางวิกฤต โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับทุกภาคส่วน ภาคเอกชนหลายๆ หน่วยงานต่างหาวิธีช่วยเหลือ สนับสนุน และประคับประคองกัน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ล่าสุด เซ็นทรัลพัฒนา วางโรดแมป และเสนอความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การสนับสนุนการฉีดวัคซีน การช่วยเหลือผู้เช่า และเปิดพื้นที่ฟรีให้กับ SME เกษตรกร และผู้สนใจ ไปจนถึงการร่วมฟื้นฟูหลังวิกฤต

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในสถานการณ์นี้ เราพร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งฉีดวัคซีน โดยเสนอให้ใช้ศูนย์การค้าของเรารวม 23 สาขา (จาก 33 สาขาทั่วประเทศ) ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการสะอาดปลอดภัย ไม่แออัด สะดวก และกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นสถานที่สนับสนุนกระบวนการกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการหาแนวทางเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทและร้านค้า ที่ต้องให้บริการใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างเร่งด่วน และสนับสนุนโครงการจัดหาวัคซีนของภาคเอกชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยไปสู่จุดที่เกิด ‘ภูมิคุ้มกันหมู่’ (Herd Immunity) สร้างสุขอนามัยและความแข็งแรงให้กับประชาชนทั่วประเทศต่อไปโดยเร็วที่สุด โดยที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา ได้ร่วมกับโรงพยาบาลระยองในการใช้ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเป็นแห่งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 ที่ เซ็นทรัล ระยองได้รับผลตอบรับที่ดีและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ”

นอกจากนั้นเซ็นทรัลพัฒนา ยังสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานบริษัทและร้านค้าในศูนย์การค้าอย่างเร่งด่วน โดยเราได้นำร่องฉีดวัคซีนให้พนักงานที่ให้บริการลูกค้าของเซ็นทรัล ภูเก็ต ไปแล้ว ซึ่ง 85% ของพนักงานจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ภายในกลางเดือน พ.ค. 64 นี้

การจัดฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลระยอง

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ในเวลาวิกฤตการณ์สำคัญเช่นนี้ เราคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องสร้างความสมดุลให้ความช่วยเหลือดูแลประคับประคอง และสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งเติบโตต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้วางแผนโรดแมปในการช่วยลดภาระภาครัฐในด้านสุขภาพของคนไทย พร้อมช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ และฟื้นฟูความเชื่อมั่น เดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศต่อไปเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

แนวทางเร่งด่วนคือการสนับสนุนพื้นที่ศูนย์การค้าเพื่อเร่งฉีดวัคซีน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับชุมชน ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้สะดวกในการมารับบริการฉีดวัคซีน มีความพร้อมเป็น Provincial Vaccination Centers เพื่อช่วยเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ สถานที่มีความพร้อม สามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ไม่แออัด สะอาดปลอดภัย

ตามด้วยแนวทางประคับประคอง และช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ โดยแบ่งเป็น การช่วยเหลือผู้เช่าในศูนย์การค้ากว่า 15,000 รายทั่วประเทศด้วยการดูแลค่าเช่าตามความเหมาะสม มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 และเปิดโอกาสให้เข้าถึงช่องทางการขายหลากหลายช่องทาง เช่น Chat & Shop, Drive-Thru และ Take Away Delivery และแคมเปญกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดพื้นที่การขายแก่ผู้ได้รับผลกระทบฟรีกว่า 40,000 ตร.ม.เพื่อช่วยเหลือ SMEs, เกษตรกร, และอาชีพต่างๆ ด้วยการจัดงาน ตลาดผลไม้รวมใจ, Revival Market อย่างต่อเนื่อง

Revival Market เปิดพื้นที่ให้เปิดท้ายขายของ

และเมื่อวิกฤตคลี่คลาย จะมีแนวทางฟื้นฟูความเชื่อมั่น สร้างพลังบวก และกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการผลักดันแคมเปญใหญ่ทั่วประเทศ ’ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป’ ส่งเสริมการจับจ่ายในประเทศ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ พร้อมผนึกพันธมิตรทุกฝ่าย ทั้งธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ร้านค้า และพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งวางแผนการตลาดแบบ omnichannel ต่อเนื่องอีกกว่า 100 แคมเปญครอบคลุมตลอด 3 ไตรมาส ถึงสิ้นปี 2564 และการจับมือธุรกิจแบบ Cross-Value Chain เร่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการทั้งระบบ

Related Posts

Send this to a friend