BUSINESS

บี.กริม เพาเวอร์ ประกาศ 3 ยุทธศาสตร์ “GreenLeap” สู่องค์กรใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 20 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก 35 โครงการ ล่าสุดประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์ธุรกิจ ตามแนวทางการกลยุทธ์ใหม่ GreenLeap เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ด้านพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย สู่เป้าหมายในการเป็นผู้ผลิต พลังงานชั้นนำระดับโลก โดยชูจุดแข็งด้านผู้นำลูกค้าอุตสาหกรรม-พลังงานทดแทน และการบรรลุเป้าหมายองค์กร ที่มีการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และในปี พ.ศ.2573 ตั้งเป้าการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เมกะวัตต์

ดร. ฮาราลด์ เปิดเผยว่า “บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ GreenLeap ควบคู่ไปกับจุดแข็ง 5 ประการ ได้แก่ 1.ความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 2.การเป็นพันธมิตรที่ดีและได้รับความไว้วางใจ 3.ความสามารถในการพัฒนาและบริหารโครงการ 4.การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโต ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และ 5.ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

“เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำผ่านยุทธศาสตร์ GreenLeap จากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ และลูกค้าจะมุ่งสู่การใช้พลังงานที่สะอาดและการสร้างผลเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการสนับสนุนและขยายโครงการพลังงานหมุนเวียน เป้าหมายของเรา คือการมุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลก ด้วยความโอบอ้อมอารี โดยการจัดหาพลังงานที่สะอาดยั่งยืน มีเสถียรภาพในระดับสูง และราคาที่เข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาอัตรากำไรของเราอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้ บี.กริม ตระหนักถึงบทบาทสำคัญ ที่มีในภาคพลังงานเพื่อให้ลูกค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับพลังงานที่สะอาดยั่งยืน เสถียรภาพในระดับสูง และราคาที่เข้าถึงได้ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 3,379 เมกะวัตต์ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 เป็น 4,700 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ.2567 และเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ GreenLeap บี.กริม เพาเวอร์ ยังมองหาการยกระดับ ความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลกกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจสู่การจัดหาวัตถุดิบ (Upstream value chain) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาเชื้อเพลิง และผลักดันเทคโนโลยีของเชื้อเพลิงสังเคราะห์

สำหรับยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green ประกอบด้วยแผนเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ

1.Industrial Solutions มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาพลังงาน ให้กับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าที่หลากหลาย บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบตเตอรี่ รวมถึงการเตรียมพร้อมในการรองรับยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง เช่น ระบบที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป (distributed energy source) เพื่อรักษาความสมดุลของโครงข่ายไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงสนับสนุนลูกค้าด้านการชดเชยคาร์บอน และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ยุทธศาสตร์นี้อาศัยความรู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บพลังงาน เพื่อที่จะให้บริการด้านพลังงาน แบบครบวงจรแก่ลูกค้า

2.Independent Power Producer มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ของ บี.กริม เพาเวอร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเตรียมพร้อมพอร์ต ในประเทศสู่การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2.1 Flexible Power มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ของพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การบริหารจัดการระบบสำรองไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เพื่อสร้างสมดุลในการรองรับการเพิ่มขึ้น ของพลังงานหมุนเวียน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเมื่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จะมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุล ของโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก และการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานระยะกลาง และระยะยาวต่อไป

2.2 Renewable Power เป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงานของโลกและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ พลังงานหมุนเวียนทั้งในไทยและต่างประเทศ ความร่วมมือระดับโลกกับพันธมิตร พันธสัญญาต่อชุมชนและสังคม และพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ขั้นสูง ที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา (Proprietary Software) สำหรับบริหารจัดการโครงการพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งเน้นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของระบบเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและยกระดับการลงทุน

3.Sustainable Fuels ยุทธศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่า การจัดหาก๊าซผ่านสัญญาการจัดหาระยะยาว โดยใช้ใบอนุญาตผู้จัดหาและค้าส่งของ บี.กริม แอลเอ็นจี โดยจะเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านเชื้อเพลิงสังเคราะห์ สำหรับอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ รวมถึงเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับภาคส่วนที่ยากต่อการลดทอน เช่น การบินและการเดินเรือ โดยยุทธศาสตร์นี้อาศัยจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และความร่วมมือที่ยาวนานและแข็งแกร่งกับคู่ค้า และผู้ผลิตอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

Related Posts

Send this to a friend