BUSINESS

สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไทยรุกตลาดผู้สูงอายุญี่ปุ่น

การเจรจาการค้าแบบออนไลน์ในโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม สร้างมูลค่าคาดการณ์ 8.75 ล้านเยน ใน 1 ปี

ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกและกลุ่มผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง อีกทั้งมักมีความพิถีพิถันในการเลือกสินค้าที่เหมาะสำหรับตนเองเป็นอย่างมาก ตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นจึงดึงดูดผู้เล่นหลากหลายรายที่ต้องการขยายโอกาสทางการค้าให้กับธุรกิจ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ได้จัดโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น ผ่านการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดศักยภาพในระดับนานาชาติ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า

โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อเจรจาการค้าแบบออนไลน์กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าญี่ปุ่นโดยตรง เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีการจับคู่เจรจาการค้าทั้งหมด 40 คู่ มีมูลค่าคาดการณ์สั่งซื้อภายใน 1 ปีเป็นเงิน 8.75 ล้านเยน สินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและผู้นำเข้าญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องประดับ รองเท้า ที่นอนยางพารา สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม และกลุ่มสินค้าอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น                   

Related Posts

Send this to a friend