BUSINESS

BDMS รุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาโปรแกรมเชิงป้องกัน ผสานการพักผ่อนใน รร.

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จับมือ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท รุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism เดินหน้าส่งโปรแกรมดูแลสุขภาพ ที่ผสานการพักผ่อนในโรงแรมใจกลางเมือง ทำตลาดเวลเนสแบบครอบคลุม เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวชศาสตร์เชิงป้องกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการปั้น Wellness Tourism ให้เติบโตในประเทศไทย

เนื่องจากเทรนด์ Wellness Tourism ทั่วโลก เติบโตปีละ 20% หลัง Global Wellness Institute พร้อมกันนี้คาดปี 2025 มีมูลค่าธุรกิจ Wellness ทั่วโลกสูงถึง 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมทั้งเล็งเห็นว่าประเทศไทย มีความพร้อมทุกด้าน และได้แรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ ให้ฟรีวีซ่า 90 วัน ดึงนักท่องเที่ยวทั้งตลาดไทย และต่างชาติที่สนใจสุขภาพ

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท (Tanupol Virunhagarun, M.D. Chief Executive Officer of BDMS Wellness Clinic and BDMS Wellness Resort) เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Wellness Destination อันดับ 2 ของโลก โดยการจัดอันดับของ Global Wellness Institute, จากข้อมูลในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ถึง 15.5 ล้านคนสร้างรายได้สูงถึงประมาณ 6 แสนล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ใช้จ่ายประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อคนต่อทริป ซึ่งมูลค่าตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย รองจาก จีน ญี่ปุ่น และ อินเดีย

ล่าสุดได้ร่วมมือกับ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ผสานการพักผ่อนอย่างลงตัว ภายใต้แบรนด์ BDMS Wellness Retreat เพื่อช่วยผลักดันให้ก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มองเห็นโอกาสทางการตลาด จากเทรนด์ความต้องการดูแลสุขภาพ ในรูปแบบ Wellness ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ที่เทรนด์ปัจจุบันคนทั่วโลก มีความต้องการและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะภายหลังจากผ่านพ้น วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขณะเดียวกันประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ Wellness รัฐบาลยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเตรียมให้มีมาตรการฟรีวีซ่า 90 วัน กับนักท่องเที่ยวในประเทศเป้าหมายสำคัญ หรือโครงการใหญ่ๆ เช่น เขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor : AWC) ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคการท่องเที่ยวโดยรวม รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายแพทย์ตนุพล กล่าวว่า บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก วางแผนรองรับการเติบโต ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทย สู่การเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Wellness destination of the world) โดยการจัดโปรแกรมการ การรักษาสุขภาพแบบพิเศษต่างๆ รวมถึงความร่วมมือกับเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ด้วยการออกแบบโปรแกรมเวลเนส ที่บูรณาการเรื่องการดูแลสุขภาพ ไปพร้อมกับการพักผ่อน อาทิ การลดน้ำหนัก,การชะลอวัย,การนอนหลับที่ดี เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขยายตลาด และกลุ่มเป้าหมายรักสุขภาพให้กว้างขึ้น สำหรับการบริการภายใต้แบรนด์ BDMS Wellness Retreat ที่มอบให้เป็นทางเลือกกับนักท่องเที่ยว และแขกที่มาพักผ่อนในประเทศไทย ไปพร้อมดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้สุขภาพดี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ การพักผ่อนเชิงสุขภาพที่หลากหลาย

ด้าน นายแดน สมิทธ์ ผู้จัดการทั่วไป เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท (Dan Smith, General Manager of Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) กล่าวว่า สถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปัจจุบัน มีแนวโน้มและทิศทาง การเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการกลับเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ประเทศตะวันออกกลาง จีน สิงคโปร์ และอินเดีย กลุ่มประเทศเหล่านี้ สร้างมูลค่าทาง Wellness Tourism แก่โรงแรมได้มากกว่ากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมถึงสถิติการกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเรามีบริการด้าน Wellness เป็นตัวส่งเสริม

นายแดน กล่าวอีกว่า จากทิศทางการเติบโตของธุรกิจ Wellness ดังกล่าว เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จึงเตรียมความพร้อม ด้วยการผนึกกำลังกับบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ขยายการบริการด้านสุขภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นเอกลักษณ์รวมถึง โปรแกรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ไว้รอรับนักท่องเที่ยว และแขกที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ เครื่องบำบัดแบบลอยตัว,สปาทรีทเมนท์เฉพาะบุคคล รวมถึงการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับด้านโภชนาการ และการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ โดยคาดว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยสร้างการเติบโต ด้านจำนวนผู้ใช้บริการและผลประกอบการให้กับ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ตามเป้าหมายที่วางไว้

ขณะที่ พญ.พิชชาพร ธนาพงศธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Pichaporn Thanapongsathorn, M.D. Assistant Director of BDMS Wellness Clinic and Director of Business Development Division) กล่าวว่า BDMS Wellness Retreat มีเป้าหมายสำคัญ ในการผสานระหว่างการดูแลสุขภาพ และการพักผ่อนให้ลงตัว และตอบโจทย์กับคนหลากหลายไลฟ์สไตล์ ที่สนใจทั้งการท่องเที่ยวไปพร้อมกับดูแลสุขภาพ ช่วยให้การใช้วันหยุดหรือเวลาแห่งการพักผ่อน สอดคล้องไปกับการดูแลสุขภาพได้อย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงออกแบบโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่สนใจเรื่องสุขภาพในระหว่างวันพักผ่อน ได้มีประสบการณ์รูปแบบใหม่ กับการตรวจสุขภาพและพักผ่อน ท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทัศนียภาพแบบสวนใจกลางเมือง

สำหรับ BDMS Wellness Retreat ที่สาขาโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท สร้างความร่วมมือในการผสานสุขภาพ พร้อมกับการพักผ่อน ด้วยการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย พร้อมชูจุดเด่นผ่านคอนเซปต์ มอบการดูแลสุขภาพ แบบ Retreat โดยอาศัยแนวคิดใหม่ ที่ไม่ต้องปลีกตัวไปไกลๆ สามารถทำได้ในเมือง ในบรรยากาศสงบ และมี Wellness Service อาทิ สปา ที่มีศาสตร์การนวดที่หลากหลาย และอาหารสุขภาพ ที่โรงแรมนำมาดูแลร่วมกับ wellness ทำให้สัมผัสถึง “Wellcation” ได้ทุกวัน

ด้วยการวางรูปแบบกิจกรรมทางสุขภาพ ให้ลงตัวกับความต้องการของผู้เข้าพัก โดยมุ่งเน้นให้ได้รับความพอใจ ทั้งการดูแลสุขภาพและพักผ่อน โดยไม่ถูกจำกัดด้วยตารางกิจกรรม ที่แน่นจนเกินไป หรือจำกัดขอบเขตจนทำให้รู้สึกไม่ผ่อนคลาย ด้วยโจทย์ที่ชัดเจนนี้ BDMS Wellness Clinic Retreat จึงมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพที่ยืดหยุ่น โดยยึดไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักเป็นหลัก อาทิ

1.โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ 3 วัน 2 คืน (Healthy Renew Retreat)
2.โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ 2 วัน 1 คืน (Anti-Aging Retreat)
3.โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหาร (CEO & Executives Retreat)
4.โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับ (Sleep Retreat Package) ที่ผู้เข้าพักสามารถตรวจคุณภาพการนอนหลับ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ไปพร้อมกับการพักผ่อนแบบสบายๆ ที่โรงแรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงลำโพงและโคมไฟข้างเตียง ที่ช่วยบำบัดและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการนอนหลับ โดยไม่จำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล

“BDMS Wellness Retreat ยังได้ออกแบบโปรแกรม ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Postoperative care) ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน ทั้งฝั่งบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ที่คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มี David Gym Solution เครื่องมือออกกำลังกายที่ถูกออกแบบ มาเพื่อบริหารกล้ามเนื้อแบบเฉพาะเจาะจง และฝั่งโรงแรมเมอเวนพิค ที่มีห้อง Ice Room เพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ เพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการพักผ่อนที่โรงแรม บรรยากาศสวนใจกลางเมือง ที่ช่วยให้ผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างดี” พญ.พิชชาพร กล่าว

Related Posts

Send this to a friend