BUSINESS

ราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ค. พาเหรดขึ้นราคา

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่มาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราดิบชั้น 3 มันสำปะหลัง กุ้งขาวแวนนาไม สุกร และโคเนื้อ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนปาล์มน้ำมัน ปรับตัวลดลง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,546 -8,719 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.08 – 3.14 ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 11,904 -12,130 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.61 – 3.55

ส่วนข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 8,793 – 8,830 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.20 – 0.62 เนื่องจากข้าวเหนียวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาอยู่ที่ 9.62 – 9.69 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.28 – 1.06 ขณะที่น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคา 19.38 – 19.60 เซนต์/ปอนด์ (14.49 – 14.66 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.21 – 1.32

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 62.27 – 63.34 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.61 – 2.34 , มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.40 – 2.50 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.84 – 5.04 , กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 153.55 – 155.51 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.02 – 2.31 , สุกร ราคาอยู่ที่ 93.43 – 95.83 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.11 – 6.78 , โคเนื้อ ราคา 100 – 105 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.32–5.34

สำหรับสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ราคา 9.63 – 9.75 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.11 – 2.33 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2565) อยู่ที่ 5.75 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 32.73 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดต่อปี นอกจากนี้ตามนโยบายรัฐมีการปรับสัดส่วนไบโอดีเซลจาก 7% เหลือ 5% ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้น

Related Posts

Send this to a friend