BUSINESS

ทุบสถิติ! พรีออเดอร์ขายทุเรียนไทยไปจีนแค่ 45 นาทีเต็มลำ 25 ตัน กว่าหมื่นลูก เตรียมขยายผลสินค้าเกษตรอื่นๆ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยวันนี้ (9 พ.ค. 64) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสบความสำเร็จเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 2 สัปดาห์ในการส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินล็อตที่สองไปจีนจำนวน 25 ตัน (11,200 ลูก) สู่เมืองซีอาน เมืองเอกของมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนด้วยกลยุทธ์ใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order Platform )เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 ที่ผ่านมาโดยใช้เวลาขายออนไลน์เพียง 45 นาที เท่านั้น

“ก่อนหน้านี้ได้ทดลองขายด้วยแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรก 20 ตัน โดยใช้เวลา 9 ชั่วโมงก็ตื่นเต้นกันมากว่าขายไม่ถึงวันได้เกือบหมื่นลูกเต็มลำเครื่องบินและขนขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งไปยังเมืองเซินเจิ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา แต่เมื่อวานขายไม่ถึงชั่วโมงเต็มลำ 25 ตัน”

“นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบสั่งซื้อล่วงหน้า ( Pre-Order Platform) ไปประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของผลไม้ไทย โดยครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดตอนในของจีนคือ มณฑลส่านซี ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือด้วยแพลตฟอร์มใหม่บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเอกชนและสหกรณ์ผลไม้ อาทิ สหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีและเป็นการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทยในระดับสหกรณ์ผลไม้ (Cooperative Farm based Branding) ตามแนวทางเกษตรสร้างสรรค์ (Creative Agriculture) ต่อไปเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และสหกรณ์จะสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ขยายผลไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆ ด้วย”

นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยความสำเร็จคือการเน้นคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนในระบบ GAP และ GMP ระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ระบบการประกันสินค้า ระบบทรัพย์สินทางปัญญา(สร้างแบรนด์) การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า(Trust)และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคเกษตรกรและกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” และโมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปไม้ผลทั้งระบบของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board) และการขับเคลื่อนโมเดล “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ร่วมกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ ประการสำคัญคือ ไม่ได้ใช้งบประมาณในโครงการนี้เลย เป็นระบบที่ให้เอกชนรับผิดชอบการขายและการขนส่งโลจิสติกส์ภายใต้แพลตฟอร์มที่คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรฯ และฟรุ้ทบอร์ดออกแบบ

ชาวเมืองซีอานและผู้ประกอบการจีนตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพสดจากสวนทุเรียนเมืองจันทบุรีถึงกับขึ้นป้ายต้อนรับที่สนามบิน

Related Posts