ASEAN

ไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางถึงไทยแล้ว

นายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงกรุงเทพฯ เมื่อคืนวันที่ 31 ก.ค.62 เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562

ขอบคุณภาพ : Asean 2019

Related Posts

Send this to a friend