ASEAN

ผู้นำ “เมียนมา” และ “บรูไน” เดินทางถึงไทยแล้ว เตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 รองนายกฯ ต้อนรับอย่างสมเกียรติ

วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) เวลา 15.00 น. นางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา และคณะ เดินทางถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับ ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ 

นางอองซาน ซูจี เป็นนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแห่งเมียนมา เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ และยังเป็นผู้ที่ UNESCO ยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการกดขี่โดยสันติ นางซูจี เข้าสู่ปัจจุบัน จากการเลือกตั้งครั้งประวิติศาสตร์ของเมียนมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา 

สำหรับความสัมพันธ์ไทยและเมียนมา มีสายสัมพันธ์อันดียิ่ง และตอกย้ำการเป็น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ บนพื้นฐานการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด ที่มีโอกาสในการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันในการประชุมอาเซียนครั้งนี้

ต่อมาในเวลา 18.00 น. สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม เสด็จฯ ถึงกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินพิเศษ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ 

 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามฯ ทรงเป็นสุลต่านองค์ที่ 29 แห่งบรูไนดารุสซาลาม และยังทรงเป็นสุลต่านบรูไนองค์แรก ที่ทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี โดยมีพระชนมายุ 72 พรรษา และทรงครองราชย์ มายาวนานถึง 52 ปี 

ในด้านความสัมพันธ์กับประเทศไทย ได้เดินหน้าผลักดันโครงการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Form D เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าอาเซียน ยกเว้นค่าเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งออกจากไทยทุกรายการ ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าของไทย

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลามเสด็จฯ ถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *