ASEAN

นายกรัฐมนตรี เตรียมประกาศความสำเร็จ RCEP

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องวันสุดท้าย เริ่มด้วยหารือทวิภาคีระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือเพื่อผลักดันประเด็นความร่วมมือ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริม การลงทุน และการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการค้าเสรี และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศที่สาม รวมทั้งเห็นพ้องจะเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ให้สำเร็จ รวมทั้งขยายผลความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหารือความร่วมมือในการจัดการขยะทางทะเลด้วย

ส่วนการประชุมอาเซียน บวกสาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลความสำเร็จ RCEP ซึ่งประชากรทั้งภูมิภาค 2.2 พันล้านคน และมีเศรษฐกิจอยู่ในลำดับที่ 4 ของโลก และมุ่งมั่นที่จะให้มีการลงนามในปี 2563 ในการประชุมอาเซียนที่เวีนยดนามเป็นเจ้าภาพ

ส่วนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ผลสรุปการผลักดัน RCEP ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนนี้มีการประชุม RCEP นัดพิเศษ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเวลา 23.45 น.โดยไม่มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง และที่ประชุม RCEP ที่มีรัฐมนตรีทั้ง 16 ประเทศเข้าร่วมมีมติร่วมกันเป็นบวก

ซึ่งวันนี้นายจุรินทร์จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อนำไปแจ้งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และในช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประกาศความสำเร็จการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 ด้วยตนเอง ก่อนที่จะส่งมอบการเป็นประธานอาเซียนให้กับเวียดนามในการประชุมครั้งต่อไปในปี 2563

สำหรับ RCEP จะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซี่ยน10 ประเทศบวกอีก 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ครอบคลุมประชากรกว่า 47.4% ของประชากรโลก มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงกว่า 32.2% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลก ครอบคลุมมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศถึง 29.1% ถึง 32.5%

Related Posts

Send this to a friend