AROUND THAILAND

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประสานหมอกระดูก ให้บริการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประสานกับ รศ.ดร.นพ.อภิรักษ์ แสงสิน ศัลยแพทย์เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ เพื่อตรวจรักษาสุขภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมานานหลายเดือน จนเจ้าหน้าที่หลายนายมีอาการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและฟื้นฟูร่างกายจากการทำงานดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ากว่าพันชีวิตที่ปฏิบัติงานเพื่อคนเชียงใหม่ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยใช้บริการได้ที่ คลินิกอภิรักษ์การแพทย์ ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ จ.เชียงใหม่ เพียงแสดงบัตรประจำตัว (บัตรเจ้าหน้าที่, บัตรประชาชน) เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไม่สะดวกเดินทางไปที่คลินิก สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน โดยแสดงบัตรประชาชนใบเดียวได้ทันที

Related Posts

Send this to a friend