AROUND THAILAND

บึงกาฬ พร้อมต้อนรับ นายกฯ ไทย – ลาว วางศิลาฤกษ์ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5

จ.บึงกาฬ พร้อมต้อนรับ นายกฯ ไทย – ลาว วางศิลาฤกษ์ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ

วันนี้ (27 ต.ค. 65) ที่บ้านดอนยม ม.2 ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ทีมผู้จัดงาน จัดเตรียมเต็นท์ขนาดใหญ่ 4 หลัง พร้อมจอ LED ขนาดใหญ่ ติดตั้งภายในเต็นท์ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงาน สามารถรับชมการวางศิลาฤกษ์ ได้อย่างทั่วถึง

โดยในวันพรุ่งนี้ (28 ต.ค. 65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของไทย และ ดร.พันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเดินทางมาร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีของไทย มีกำหนดการเดินทางมาถึงจุดสร้างสะพานในเวลา 09.45 น. โดยประมาณ เพื่อพบปะประชาชน ก่อนจะลงแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่ง สปป.ลาว เพื่อชมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมของ สปป.ลาว จากนั้นจะร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ฝั่ง สปป.ลาว หลังเสร็จสิ้นพิธีในฝั่งลาว นายกฯ ไทยของไทยและลาว จะข้ามกลับมายังฝั่งไทย เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ร่วมกัน

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ พร้อมโครงข่าย เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกลุ่มอนุภูมิภาคตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะไทยกับสปป.ลาว เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่ง

Related Posts

Send this to a friend