AROUND THAILAND

กอนช.เตือนจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา – กทม. รับมือระดับน้ำเพิ่ม หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ

วันนี้ (20 ส.ค. 65) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) แจ้งเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2565 หลังจากมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กอนช.คาดการณ์ว่า จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ในเกณฑ์ 1,600 – 1,700 ลบ.ม./วินาที และมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขา ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณ 300 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ 1,900 – 2,000 ลบ.ม./วินาที จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนที่เพิ่มขึ้น ให้อยู่ในเกณฑ์ 1,500 – 1,800 ลบ.ม./วินาที

การปรับเพิ่มการระบายน้ำ จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 40 – 80 ซม. ในช่วงวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565 โดยเฉพาะชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง , คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา , ต.หัวเวียง อ.เสนา , ต.ลาดชิด และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีอยู่ที่ 1,500 ลบ.ม./วินาที ส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.40 เมตร/รทก. มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 12.46 เมตร/รทก. และเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,400 ลบ.ม./วินาที

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำ และเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่นพื้นที่ริมแม่น้ำ นอกคันกั้นน้ำเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ด้าน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่จะต้องจัดตั้งผนังกั้นน้ำ จำนวน 5 พื้นที่ โดยดำเนินยกผนังกั้นน้ำขึ้นแล้ว จำนวน 3 พื้นที่ ยังไม่ได้ยกขึ้น 2 พื้นที่ โดยเขตพระราชฐาน พระตำหนักสิริยาลัย จะตั้งเขื่อน A เสร็จวันนี้ ระดับน้ำห่างจากตลิ่งประมาณ 50 ซม. , วัดไชยวัฒนาราม จะตั้งเสร็จวันนี้ ระดับน้ำห่างจากตลิ่ง ประมาณ 60 ซม. , วัดธรรมาราม จะตั้งเสร็จวันนี้ ระดับน้ำห่างจากตลิ่ง ประมาณ 1 เมตร , วัดกษัตราธิราช วรวิหาร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จวันนี้ ระดับน้ำห่างจากตลิ่ง 30ซม. และวัดพนัญเชิงวรวิหาร ระดับน้ำยังห่างจากตลิ่ง ประมาณ 2 เมตร

Related Posts

Send this to a friend