AROUND THAILAND

กรมทางหลวงชนบท แนะ 8 เส้นทาง เลี่ยงการจราจรช่วงปีใหม่

กรมทางหลวงชนบท วางแผนแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักและอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน ด้วยการแนะนำเส้นทางเลี่ยง จำนวน 8 เส้นทาง ดังนี้

กรณีต้องการเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.9 โดยเริ่มจากถนน ทล.9 กม. ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 4+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.5 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 16+500 (จุดที่ 3) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) กม. ที่ 7+600 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร (จุดที่ 6) บรรจบกับถนน ทล.306 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนติวานนท์ต่อไป

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.9 และ ทล.306 เริ่มจากถนน ทล.9 กม. ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 4+650 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 28+000 (จุดที่ 4) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3030 (ถนนชัยพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร (จุดที่ 7) บรรจบกับถนน ทล.304 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะต่อไป

หรืออาจใช้เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.9 และ ทล.345 เริ่มจากถนน ทล.9 กม. ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 4+650 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 37 กิโลเมตร บรรจบกับถนน ทล.346 กม. ที่ 14+120 (จุดที่ 5) เลี้ยวขวาเพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีต่อไป

กรณีต้องการเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี ไปจังหวัดปราจีนบุรี สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) และ ทล.304 เริ่มจากถนน ทล.2 กม. ที่ 36+000 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1016 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.2090 กม. ที่ 20+340 (จุดที่ 2) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 2.9 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 23+240 (จุดที่ 3) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท นม.3052 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 70 กิโลเมตร บรรจบกับถนน ทล.304 กม. ที่ 55+000 (จุดที่ 4) แล้วเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งสู่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กรณีต้องการเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรี ไปจังหวัดชัยนาท สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.32 เริ่มจากถนน ทล.32 กม. ที่ 87+800 (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ทล.369 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.3030 กม. ที่ 1+000 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.8 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย สห.4035 (จุดที่ 3) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.3 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย สห.5040 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 4.6 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.4050 (จุดที่ 5) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ทล.3183 กม. ที่ 3+730 (จุดที่ 6) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.340 กม. ที่ 160+610 (จุดที่ 7) เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยนาท

กรณีต้องการเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) เริ่มจากถนน ทล.1 กม. ที่ 80+000 (จุดที่ 1) ใช้เส้นทางคู่ขนานไปบรรจบกับถนน ทล.3226 กม. ที่ 83+800 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย สบ.4051 (จุดที่ 3) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย สบ.3021 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 19 กิโลเมตร วิ่งตรงผ่านไฟแดง (จุดที่ 5 และ 6) บรรจบกับถนน ทล.362 กม. ที่ 3+290 (จุดที่ 7) แล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

กรณีต้องการเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) เริ่มจากถนน ทล.2 กม. ที่ 102+135 (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ทล.201 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 41 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 41+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.2148 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 3+400 (จุดที่ 3) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.4008 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.1 กิโลเมตร บรรจบกับถนน ทล.2369 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 30.8 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 30+800 (จุดที่ 5) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.2246 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 65.5 กิโลเมตร บรรจบกับถนน ทล.2 กม. ที่ 257+650 (จุดที่ 6) เลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น

กรณีต้องการเลี่ยงการจราจรสมุทรสงคราม ไปจังหวัดเพชรบุรี สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.4 เริ่มจากถนน ทล.35 กม. ที่ 73+070 (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท สาย สส.2021 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.7 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 23+700 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.3176 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 12.6 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี (จุดที่ 3) และสามารถเลี่ยงการจราจรจากจังหวัดเพชรบุรีไปยังอำเภอชะอำ โดยเริ่มจากถนนทางหลวงชนบทสาย สส.2021 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 36.3 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 60+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.3187 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ทล.4 กม. ที่ 169+070 (จุดที่ 5) เพื่อมุ่งสู่อำเภอชะอำ

Related Posts

Send this to a friend