AROUND THAILAND

เริ่มวันนี้ รถไฟสายใต้รับ-ส่งพัสดุรายย่อย ประหยัดค่าขนส่ง 50-70%

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน การรถไฟฯจึงได้ดำเนินมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่คนไทย โดยนำร่องเปิดให้บริการขนส่งสินค้าพัสดุรายย่อย ประเภทหีบห่อวัตถุไปกับขบวนรถสินค้า เส้นทางสายใต้ แบบราคาประหยัด เพื่อช่วยให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงเอสเอ็มอี มีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง เริ่มตั้งแต่วันนี้ (18 ก.ค. 65) เป็นต้นไป

สำหรับสินค้าที่จะใช้บริการขนส่งดังกล่าว จะต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด แข็งแรง ขนาด (กว้าง X ยาวX สูง) ไม่เกิน 2.50×1.00×0.80 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร และสูงไม่เกิน 1 เมตร มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อชิ้น และเป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่าย เช่น สิ่งของ อะไหล่ เสื้อผ้า อาหารแห้ง

สำหรับอัตราค่าบริการ เริ่มต้นจากสถานีต้นทางถึงปลายทาง ที่ 50 บาท ต่อน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ไปจนถึงสูงสุด 470 บาท ต่อน้ำหนัก 200 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าขนส่งทางถนน จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 50-70% นอกจากนี้ ยังได้รับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่งตามระเบียบของการรถไฟฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการรับส่งพัสดุเป็นประจำทุกวัน เริ่มจากย่านสถานีรับส่งสินค้าพหลโยธิน จนถึงสถานีหาดใหญ่ และเปิดรับส่งสินค้าระหว่างทางที่สถานีชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมทางทุ่งสง ชุมทางหาดใหญ่ โดยใช้เวลาขนส่งจากต้นทาง ถึงปลายทางภายใน 24 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถใช้บริการรับส่งสินค้าได้ที่ย่านสถานีรับส่งสินค้าพหลโยธิน (ใกล้กับสถานีกลางบางซื่อ ด้านตรงข้ามตลาด อตก.) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 084-2694161 และสถานีชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมทางทุ่งสง ชุมทางหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายนิรุฒ ยังกล่าวว่า การรถไฟฯ ยังเตรียมขยายการให้บริการขบวนรถพิเศษรับ-ส่งสินค้า ทั้งแบบเหมาขบวน และการพ่วงไปกับขบวนรถชนิดต่าง ๆ เพิ่มเติมอีก 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อรองรับความต้องการการใช้บริการขนส่งทางรางที่เพิ่มขึ้น หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองนำร่องเส้นทางสายใต้ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

Related Posts

Send this to a friend