AROUND THAILAND

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด ประสานเร่งคลี่คลาย-ช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (16 พ.ย. 65) เวลา 9.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี มหาสารคาม อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 25 อำเภอ 162 ตำบล 890 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 64,214 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชน กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานว่า “ร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน รวมถึงลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยช่วงวันที่ 11 – 16 พ.ย. 2565 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 21 อำเภอ 94 ตำบล 333 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,970 ครัวเรือน”

ปัจจุบันในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 26 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,753 ครัวเรือน ดังนี้

  1. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกงหรา รวม 1 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90 ครัวเรือนระดับน้ำลดลง
  2. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอคลองหอยโข่ง รวม 14 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,197 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  3. ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอหนองจิก รวม 11 ตำบล 32 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,466 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา และการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.- 16 พ.ย.65 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 12 ราย ปัจจุบัน (16 พ.ย.65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด 19 อำเภอ 136 ตำบล 883 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 61,461 ครัวเรือน

ภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด ดังนี้

  1. มหาสารคาม น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอโกสุมพิสัย รวม 12 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 711 ครัวเรือน
  2. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวม 6 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,751 ครัวเรือน
  3. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอโพธิ์ทอง รวม 40 ตำบล 204 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,976 ครัวเรือน
  4. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 16 ตำบล 125 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,661 ครัวเรือน
  5. สุพรรณบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 25 ตำบล 185 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,811 ครัวเรือน
  6. นครปฐม น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี รวม 37 ตำบล 278 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,551 ครัวเรือน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯต่อไป

ข้อมูล-ภาพ: ปภ.

Related Posts

Send this to a friend