AROUND THAILAND

โฆษก ทร.โต้ข่าวเรือประมงเวียดนาม ยึดอ่าวไทย

โฆษก ทร.โต้ข่าวเรือประมงเวียดนาม ยึดอ่าวไทย เผย กองทัพเรือไม่ได้เพิกเฉย จัดเรือลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (14 พ.ย. 66) พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว เรือประมงเวียดนาม เข้ามาทำการประมงในบริเวณหน้าอ่าวนครศรีธรรมราชเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยเข้าไปตรวจสอบหรือเฝ้าระวังตามแนวน่านน้ำ นั้น

โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยที่ผ่านมากองทัพเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 ได้จัดเรือและอากาศยาน ทำการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเฝ้าสังเกตการณ์และติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเรือประมง ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมง ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย ซึ่งหากมีการตรวจพบจะดำเนินการจับกุม ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล. ) และเครือข่ายเรือประมงไทย ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเบาะแส ต่างๆ

โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ 2 ได้รับแจ้งว่ามีการตรวจพบเรือประมงเวียดนามในพื้นที่รับผิดชอบจึงได้จัดส่งเรือหลวงคลองใหญ่ เข้าตรวจสอบแต่ไม่พบว่ามีเรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาจะได้รับแจ้งว่าตรวจพบหรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยจำนวน 1-2 ลำเท่านั้น ไม่ได้มีจำนวนเป็นร้อยลำ ดังที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันได้มีการจัดเรือหลวงเทพา และเรือ ต.112 เฝ้าลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่บริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้การจับกุมเรือประมงต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมเข้ามาทำการประมงบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ที่ผ่านมาได้มีการจับกุมมาแล้วหลายครั้ง สำหรับในปีงบประมาณ 2566 ทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดเรือและอากาศยานเฝ้าตรวจและสามารถจับกุมเรือประมงเวียดนามจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย เรือประมง 3 ลำและลูกเรือจำนวน 15 คน ทั้งนี้ฝ่ายไทย ได้มีการแจ้งเตือนเรือประมงต่างชาติมิให้รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการฝ่าฝืน และลักลอบเข้ามาทำการประมงอยู่บ่อยครั้ง โดยการจับกุมแต่ละครั้ง ทางเจ้าหน้าที่มิได้มีการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด และเป็นการดำเนินการเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกองทัพเรือ

โฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกด้วยว่า การดำเนินการจับกุมเรือประมงต่างชาติข้างต้นนั้น เป็นไปตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน มีการบูรณาการร่วมกัน ในการป้องกันและปรามปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความมั่นคง ยั่งยืนและสามารถแสวงหาประโยชน์ได้ตลอดไป

ทั้งนี้ กองทัพเรือ และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะดำเนินการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน ในการร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดของพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการทะเลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend