AROUND THAILAND

สอบ. ทวงสิทธิชดเชยเยียวยาเหยื่อรถทัวร์ชนตอม่อ

สืบเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทางสองชั้น (รถร่วมบริการบริษัท ขนส่ง จำกัด) ของ บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด สายกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ทะเบียน 10-4428 ร้อยเอ็ด เสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับ บริเวณตรงข้ามห้างโรบินสัน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 และทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 7 คน และบาดเจ็บอีกจำนวนมากนั้น

นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในหลาย ครั้งมักเกิดจากสาเหตุซ้ำซากที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะกรณีนี้มองว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นร่วมกันหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงและสภาพร่างกายของผู้ขับรถที่อาจจะมีอาการหลับในเนื่องจากขับรถคนเดียวในระยะทางไกลหรือไม่ รวมถึงสภาพรถที่นำมาใช้งานว่าตรวจสภาพครั้งล่าสุดเมื่อใด สภาพรถพร้อมนำมาใช้งานและภายในรถมีเข็มขัดนิรภัยให้ผู้โดยสารหรือไม่ เนื่องจากภายหลังเกิดเหตุ พบว่า มีผู้โดยสารจำนวนหนึ่งกระเด็นออกมานอกตัวรถ ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลควรเร่งสืบสวนค้นหาสาเหตุที่แท้จริงให้สังคมได้ตระหนักรับรู้ว่าเกิดจากปัญหาใด เพื่อจะได้เป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกต่อไป

นายคงศักดิ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น และทบทวนมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะในทุกมิติให้กับผู้บริโภคโดยทันที โดยต้องประกาศให้สิทธิของผู้โดยสารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนี้ได้รับความคุ้มครอง และ ไม่ถูกละเมิดสิทธิซ้ำซ้อน ส่วนกรณีทายาทของผู้เสียชีวิตควรได้รับสิทธิค่าสินไหมทดแทนเต็มวงเงิน และต้องไม่ถูกตัดสินเรียกร้องค่าเสียหายอื่นเพิ่มเติมจากสัญญาประนีประนอมยอมความ และสำหรับผู้บาดเจ็บทุกรายต้องได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ เนื่องจากผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ขณะนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี ในฐานะองค์กรสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ทำหน้าที่ดำเนินการแจ้งสิทธิผู้เสียหายทุกรายให้ทราบถึงสิทธิการชดเชยเยียวยา และ ขั้นตอนในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุครั้งนี้สามารถติดต่อมาเพื่อขอรับคำปรึกษาและรับความช่วยเหลือได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค โทรศัพท์ 081 134 9216 หรือแจ้งมาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือไลน์ ออฟฟิเชียล (Line OA) : @tccthailand หรือติดต่อไปยังหัวหน้าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี ที่เบอร์โทรศัพท์ 064 539 692

Related Posts

Send this to a friend