AROUND THAILAND

พบอากาศยานเมียนมาบินลาดตระเวนแนวชายแดน ไม่กระทบชีวิตทรัพย์สินชาวไทย

พบอากาศยานเมียนมาบินลาดตระเวนตามแนวชายแดน หลังทหารเมียนมาปะทะกองกำลังคะเรนนีเมื่อวานนี้ รายงานไม่กระทบชีวิตและทรัพย์สินชาวไทย ด้านยอดผู้หนีภัยชาวเมียนมาในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวแม่ฮ่องสอนมีทั้งสิ้น 586 คน 

วันนี้ (8 ม.ค. 65) ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมาประจําวัน เวลา 12:00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวันนี้ยังไม่ปรากฏการปะทะหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 เวลา 09:00-10:00 น. เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเรนนี้ (KNPP) ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามพื้นที่บ้านใหม่ในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาจากบ้านดอนกขุ จังหวัดบอละแคะ รัฐคะยา ได้เดินทางเข้ามาช่องทางทะนาควาย หมู่ 4 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

ต่อมา เวลา 13:03 น. ได้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาจังหวัดบอละแคะรัฐคะยาเดินทางมาบริเวณพื้นที่เนิน 585 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

และเวลา 19:00 น. – 21:00 น. ปรากฏเครื่องบิน (เมียนมา) ไม่ทราบชนิดได้บินลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาบริเวณตรงข้ามบ้านดอยแสงหมู่ 13 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงคะยา (KNPP) กับทหารเมียนมาไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยบริเวณแนวชายแดน 

ศูนย์สั่งการฯ รายงานสถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผอ.สม. ) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จำนวน 2 แห่งในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่

1. พื้นที่ฐานเนิน 585 ตำบลผาบ่อง มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผอ.สม. ) รวมทั้งสิ้น 226 คน

2. พื้นที่ช่องทางทะนาควาย ตำบลปางหมู มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภ.สม. ) รวมทั้งสิ้น 360 คน 

นอกจากนี้ ศูนย์สั่งการฯ แถลงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่สำคัญของคณะทำงานศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผสม.) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอย่างทั่วถึงและพอเพียงต่อการดำรงชีพ ภายใต้การดำเนินการของภาครัฐ 

2. ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย (อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ได้แจ้งให้ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายเมียนมา (อำเภอผาซอง จังหวัดบอละแคะ) ขอความร่วมมือทหารเมียนมาใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเกี่ยวกับการใช้อาวุธยิงสนับสนุนและเครื่องบินโจมตีต่อเป้าหมาย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทหารไทยและประชาชนชาวไทย

Related Posts

Send this to a friend