“เด็กพิการเรียนไหนดี” มหกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตคนพิการ

นักเรียนทุกประเภทความพิการจากทั่วประเทศกว่า 300 คน เข้า … อ่านเพิ่มเติม “เด็กพิการเรียนไหนดี” มหกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตคนพิการ