POLITICS

‘ศรีสุวรรณ’ ร้องสอบจริยธรรมรองประธานสภาฯ ปมตั้งอดีตนักโทษเป็นผู้ช่วยเลขาฯ

‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง ประธานสภาฯ สอบจริยธรรมรองประธานสภาฯ คนที่สอง ปมเสนอตั้งอดีตนักโทษเป็นผู้ช่วยเลขาฯ ถึง 2 ครั้ง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยื่นคำร้องต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนางผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้สอบจริยธรรม รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง กรณีแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดซึ่งเคยถูกจำคุกในเรือนจำคลองเปรม 4 ปี 5 เดือน 8 วัน ฐานความผิดปล้นทรัพย์ โดยมีอาวุธปืน ร่วมกันข่มขืนใจและหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นให้มาเป็นผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาฯ คนที่สองถึง 2 ครั้ง คือช่วงวันที่ 29 พ.ค.62-1 ส.ค.63 และช่วงวันที่ 1 ม.ค.64 – 1 ม.ค.65 ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมทั้งหมดกว่า 1,174,230 บาท

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา ระบุชัดเจนว่า ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามคือเป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ดังนั้น การที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองแต่งตั้งบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมาดำรงตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ด้านนางผ่องศรี กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการตามขั้นตอนและแจ้งให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบเพื่อนำเข้าสู่การไตร่ตรองของคณะกรรมการจริยธรรม ซึ่งมีขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

Related Posts

Send this to a friend