POLITICS

“เพื่อไทย” ชี้รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ จี้บิ๊กตู่พิจารณาตัวเอง ชี้ยิ่งอยู่ประชาชนยิ่งลำบาก พร้อมจี้พรรคร่วมถอนตัว

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แถลงผลการประชุมว่า วันนี้ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งยังมองไม่เห็นว่ารัฐบาล สามารถแก้ปัญหาให้บรรลุผลได้เลย และที่ผ่านมา ยังมีเรื่องทุจริตคอรัปชั่นด้วย ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลว บกพร่อง ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เลย

โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งเรื่องการควบคุมการระบาดจากภายนอกประเทศ และการควบคุมการระบาดภายในประเทศ ยังมีมาตราการสับสน รวมถึงเรื่องหน้ากากอนามัย ที่เป็นเรื่องที่เล็กที่สุดที่จะให้ประชาชนเข้าถึงด้วยตัวเอง รัฐบาลยังไม่สามารถทำได้

นอกจากนี้ยังมีเรื่องปัญหาภัยแล้ง ที่รัฐบาลยังไม่มีน้ำรองรับการอุปโภคบริโภค จึงเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ทั้งยังมีประเด็นปัญหาทุจริต ซึ่งทั้งหมดได้ก่อให้เกิดความเสียหาย และความยากลำบากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบพิจารณาตัวเอง เพราะยิ่งอยู่ชาวบ้านยิ่งลำบาก ยากแค้น และพรรคร่วมรัฐบาลก็ควรจะพิจารณาตัวเองด้วยว่ายังจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ นั่งเป็นนายกบนความทุกข์ของประชาชนต่อไปหรือไม่

Related Posts

Send this to a friend