Politics

เคาะแล้วพิจารณา พ.ร.ก.4 ฉบับ 27-31 พ.ค. 5 วันรวด ประธานวิปรัฐบาล รอหารือคุมเสียงลงมติของพรรคร่วม 25 พค. นี้

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล แถลงหลังการประชุมร่วมกับวิปฝ่ายค้านและประธานสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพิจารณาพระราชกำหนด 4 ฉบับ โดยมีข้อสรุปพิจารณา

– พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

– พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

– พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดยให้พิจารณาพระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับในคราวเดียว เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในทำนองเดียวกัน โดยจะพิจารณาตั้งแต่วันพุธที่ 27 พฤษภาคม โดยจะเริ่มประชุม 09.30 น. เพื่อเปิดให้สมาชิกได้หารือ และเข้าสู่ระเบียบวาระ 10.30 น. โดยเปิดพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน และลงมติภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม และจะพิจารณา พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงมติภายในเวลา 20.00 น. รวมระยะเวลาพิจารณา 5 วัน

สำหรับการจัดสรรเวลาอภิปราย ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ส.ส.ฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย 20 ถึง 24 ชั่วโมง ส่วน ส.ส.รัฐบาลได้เวลาเท่ากัน แต่ต้องจัดสรรเวลาให้กับคณะรัฐมนตรีชี้แจงด้วย ส่วนการประท้วงก็ให้หักตามเวลาแต่ละฝ่ายประท้วง รวมถึงการชี้แจงการประท้วง ก็ให้หักเวลาฝ่ายผู้ชี้แจงเช่นกัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา จะมีการเช็คเวลากันทุกวัน

ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า จะพิจารณาสัปดาห์ถัดไป และยังไม่มีการพูดคุยว่าจะพิจารณาแบบคณะกรรมาธิการเต็มสภา 3 วาระรวดหรือไม่ ส่วนการควบคุมเสียงภายในพรรคร่วมรัฐบาล ก็จะหารือกันในที่ประชุมวิปรัฐบาลวันจันทร์นี้

Related Posts