POLITICS

“สุรพงษ์” ไม่หนี ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม นั่งวิลแชร์หลบผู้สื่อข่าว เข้าฟังคำพิพากษาคดี คืนพาสปอร์ตทักษิณ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเริ่มอ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นจำเลยในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 กรณีคืนหนังสือเดินทางให้กับอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร โดยมิชอบ

นายสุรพงษ์ เดินทางมาฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเอง หลบผู้สื่อข่าวเข้าทางประตูด้านหลังศาลฯโดยนั่งวิลแชร์และสวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามและอยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด รวมทั้งยังมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวาน ความดัน เส้นเลือดหัวใจตีบ ปลายประสาทอักเสบ ทำให้ยืนนานไม่ได้ จึงต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

Related Posts

Send this to a friend