POLITICS

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 20 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือ 87.2 เห็นด้วยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง สส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน และ สว. ในขณะที่ร้อยละ 12.8 ไม่เห็นด้วย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.5 กังวลมาก ถึง มากที่สุดต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 23.2 กังวลปานกลาง และร้อยละ 9.3 กังวลน้อย ถึง ไม่กังวลเลย นอกจากนี้ เมื่อถามถึง ความเบื่อหน่ายต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 รู้สึก เบื่อ เบื่อสุด ๆ ถึง โคตรเบื่อ ต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.6 รู้สึกไม่เบื่อ ถึง สนุกต่อปัญหาการเมือง

ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.5 ไม่เห็นด้วย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 40.5 เห็นด้วย

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนจำนวนมาก หรือร้อยละ 46.9 ให้โอกาสรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 30.7 ให้โอกาส 1 – 2 ปี ร้อยละ 8.1 ให้โอกาส 2 – 3 ปี ร้อยละ 11.2 ให้โอกาส 3 – 4 ปี และเพียงร้อยละ 3.4 เท่านั้นที่ให้โอกาส 4 ปีขึ้นไป

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า อารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชนอาจพัฒนาไปสู่ความรุนแรงบานปลายที่ยากจะควบคุมได้ จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันปัญหานี้คือ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมทางการเมือง และการไม่เลือกปฏิบัติจะช่วยลดความร้อนแรงของอารมณ์สาธารณชนลงได้ ถ้าผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพิกเฉยก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ต่อสู้กันที่รุนแรงจนยากจะควบคุม ผลที่ตามมาคือ บ้านเมืองจะเสียหาย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะกลายเป็นผู้แพ้ ส่วนผู้ชนะคือกลุ่มคนหยิบมือเดียวที่ชนะบนซากปรักหักพังของบ้านเมือง เพราะคนกลุ่มนี้จะได้อำนาจได้ผลประโยชน์จากความเสียหายของประเทศชาติและความสูญเสียของประชาชน

“ผลสำรวจครั้งนี้พบด้วยว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ 90% เห็นด้วยกับการตรวจสอบคุณสมบัติของ สส.และ สว. จึงเห็นได้ว่าอะไรที่ดีย่อมมีประชาชนสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีบนความถูกต้องเป็นธรรม จึงเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารจัดการสแกน กองกำลัง 500 ส.ส. เสมือน “กองทัพ ส.ส.” ใครดีมีวินัย มีความสามารถก็สนับสนุนให้เติบโตก้าวหน้า ดูแลผลประโยชน์ชาติตามลำดับชั้นที่น่าวางใจโดยไม่ต้องดูว่าสังกัดพรรคการเมืองใด ใครมีปัญหาก็จัดการด้วยกลไกกระบวนการยุติธรรม เพียงเท่านี้น่าจะควบคุมปัญหาการเมืองได้ ขอเพียงว่าหัวแถว หัวตอนและคนแวดล้อมของนายกรัฐมนตรีเป็นคนดีจริง ประชาชนส่วนใหญ่ย่อมสนับสนุน” ผศ.ดร.นพดล กล่าว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *