POLITICS

สหรัฐฯ ส่งหนังสือคัดค้านไทย แบน “ไกลโฟเซต” นายกฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ออกหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้าน ยกเลิกการใช้ สารไกลโฟเซต ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สารเคมี ทางการเกษตร ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ยกเลิกใช้ โดยบอกสั้นๆ ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง

ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562

Related Posts

Send this to a friend