POLITICS

“สมศักดิ์” ลุยตรวจเส้นทางขนยาเสพติด เผย ภาคเหนือจับยาได้ 60 % ของทั้งประเทศ มั่นใจปราบปรามได้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยม “โครงการร้อยใจรักษ์” พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจด่านยาเสพติดจำนวน 3 แห่ง คือ ด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย ด่านกิ่วสะไต และ ด่านกิ่วทัพยั้ง อำเภอแม่จัน ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

นายสมศักดิ์ เปิดเผยตัวเลขการจับกุมยาเสพติดล่าสุดพบว่า ปริมาณการจับกุมยาเสพติดในภาคเหนือในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 60 ของทั้งประเทศ ยาบ้าที่สามารถจับได้จำนวน 510 ล้านเม็ด เป็นของพื้นที่ภาคเหนือ 324 ล้านเม็ด ส่วนยาไอซ์ 14 ตัน เป็นของภาคเหนือ 3.8 ตัน

ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นจุดผ่าน เราต้องเฝ้าระวังให้มาก รวมถึงต้องสกัดทั้งด่านชายแดน และด่านที่อยู่ในประเทศ อาทิ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เนื่องจากเป็นเส้นทางจากพม่าถึงลาว โดยคั้นแค่ 3 จังหวัดเท่านั้น

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ มั่นใจว่า การปราบปรามยาเสพติดได้รับความร่วมมือจากประเทศลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ที่เป็นแหล่งผลิต ซึ่งในเดือนพ.ย.นี้ ก็จะมีการประชุมร่วมกันด้วย เพื่อติดตามสถานการณ์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน "โครงการร้อยใจรักษ์"

Related Posts

Send this to a friend