POLITICS

“วราวุธ”ลุยน้ำท่วมอุบล มอบถุงยังชีพ ช่วยประชาชน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ก่อนลงเรือไปยังบ้านไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย บ้านไร่ใต้ บ้านไร่โดม บ้านไร่กลาง บ้านไร่เหนือ บ้านโนนค้อ บ้านคุลุ ซึ่งสถานการณ์น้ำยังวิกฤต ท่วมสูง 2-3 เมตร การสัญจรในพื้นที่ถูกตัดขาด

โดยนายวราวุธ ยืนยันกับชาวบ้านว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์ฯ จะอยู่ช่วยเหลือจนกว่าอุทกภัยจะผ่านพ้นไป และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวางแนวทางแก้ไขและรับมือไม่ให้เกิดอุทกภัยร้ายแรงเช่นนี้ขึ้นอีก

Related Posts

Send this to a friend