POLITICS

รังสิมา รอดรัศมี – ตั๊น จิตภัสร์ ลุยงาน กมธ. สวัสดิการสังคม ประเดิมงานชุมชนต้นแบบเมืองแม่กลอง

วานนี้ (30 ก.ย. 62) นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร โฆษกคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เดินทางไปศึกษาดูงาน และประชุมร่วมกับประชาชนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และสวัสดิการชุมชน ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดสวัสดิการชุมชน ที่ประชาชนออกแบบและจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย โดยคณะกรรมาธิการได้รับฟังปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนด้วย

จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการจัดสวัสดิการระดับตำบล เพื่อนำข้อคิดเห็นและปัญหาไปศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมที่ดีมากยิ่งขึ้น

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร โฆษกคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

Related Posts

Send this to a friend