POLITICS

มท.2 แจก “โฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ประชาชน” จ.เชียงราย 597 ราย กว่า 1,112ไร่

วันนี้ (5 ก.ย. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินและสมาชิกในครอบครัวร่วมต้อนรับ ที่หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

นายนิพนธ์ กล่าวว่าการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน และ เชียงราย ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้นการออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์มีความสำคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดินหวงแหนที่ดิน อย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอน อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่เสียประโยชน์ หรือหากต้องการจะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมใดๆ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ส่วนพี่น้องที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจที่ดิน จะเร่งรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ มีประชาชนได้รับแจกโฉนดที่ดิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี นส.3 จำนวน 4 แปลง นส.3 ก. จำนวน 521 แปลง และที่ดินไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม 72 แปลง รวมทั้งสิ้นจำนวน 597 แปลงคิดเป็นพื้นที่รวม 1,112 ไร่ 59 ตารางวา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

Related Posts