POLITICS

ภูมิธรรม ให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่ ย้ำความสัมพันธ์ 7 พรรคฝ่ายค้านยังเหมือนเดิม

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยหลังจากได้จับมือให้กำลังใจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

นายภูมิธรรม กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ชี้ให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีกลไกและรายละเอียดที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญเดิมๆที่ผ่านมา และคำตัดสินจะถูกทำให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป และเห็นว่า นี่คือเหตุผลที่คงต้องมา ทบทวน พิจารณากันว่ากติกาและรายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

หากกติกาที่วางนี้ไม่สอดคล้องกับความจริงและก่อปัญหาในทางปฎิบัติ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า รธน.มิได้เอื้อหรือก่อประโยชน์ให้การเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างปกติ และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ควรมีการทบทวนและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขรธน.ให้เป็นกติกาที่ไม่สะท้อนความวิปริตและความไม่ปกติของการทำงานทางการเมือง และกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างปัญหาต่อการทำงานการเมืองและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานการเมืองที่ปกติ

นายภูมิธรรม เชื่อว่า การพ้นสภาพส.ส.ของนายธนาธร จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานการเมืองร่วมกันของ 7 พรรคฝ่ายค้านเพราะที่ผ่านมาการร่วมมือกันของ 7 พรรคฝ่ายค้าน ล้วนอยู่บนอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมกัน และไม่ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ละพรรค ล้วนจะส่งใครมาทำงานประสานงานก็จะทำงานอยู่บนฐานอุดมการณ์ประชาธิปไตย และการร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของประชาชน และที่สำคัญแม้การตัดสินที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบทำให้นายธนาธรต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.แต่เขาก็ยังดำรงสถานะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อยู่ ชึ่งก็ไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ตรงข้ามกลับ ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้น

Related Posts

Send this to a friend