POLITICS

“พลังงาน” พร้อมรับมือสถานการณ์สงคราม เตรียมการรองรับล่วงหน้าแล้ว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ากระทรวงพลังงานเรียกประชุมด่วนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตั้งแต่วานนี้ แต่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจดำเนินการใดใดในขณะนี้ เพราะถือว่ากลไกบริหารงานตามปกติยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ ก็ได้เตรียมการหากต้องใช้มาตรการต่างๆ ที่จำเป็น ทั้งเรื่องของการใช้กลไกกองทุนน้ำมัน ที่มีอยู่กว่า 40,000 ล้านบาท และการเตรียมสต๊อกน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันมีสต๊อกน้ำมันอยู่ที่ 50 วัน ขณะที่ก๊าซก็มีเพียงพอต่อความต้องการ โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยปรับลดสัดส่วนของน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปที่มาจากตะวันออกกลาง จาก 74% เหลือ 50% โดยเปลี่ยนไปนำเข้าจากพื้นที่อื่น เช่น อเมริกา แอฟริกา รวมถึงได้เตรียมการผลิตน้ำมันดิบภายในประเทศให้พร้อมนำมาผลิตหากมีความจำเป็น โดยในวันที่ 10 มกราคม จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมัน เพื่อประเมินสถานการณ์ในรอบสัปดาห์อีกด้วย

รมว.พลังงาน ย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบ แต่จะได้ติดตามสถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกยืนยัน

Related Posts

Send this to a friend