POLITICS

ผอ.สวัสดิการแรงงาน กทม.4 จ่อเชิญผู้บริหาร JSL สัปดาห์นี้

หากไม่จ่ายตามคำสั่ง 30 วัน พร้อมดำเนินคดีอาญา ย้ำเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ให้อดีตลูกจ้างเดือดร้อน

วันนี้ (4 ก.ค. 65) นายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการดำเนินการทางคดีกับบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด กรณีประกาศเรื่อง “ยุติการทำงานบางส่วน” เป็นเหตุเลิกจ้างพนักงานบริษัทจำนวน 89 คน โดยมีพนักงานจำนวน 79 คนที่ยังไม่ลงนามยินยอมรับเงินชดเชยเพียง 16% จากจำนวนพึงได้ เข้ากรอกเอกสารถูกเลิกจ้าง (คร.7) กับทางสำนักงานสวัสดิการฯ ในวันนี้

นายธานี กล่าวว่า เบื้องต้นจำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยพรุ่งนี้จะทำหนังสือเชิญ ให้นายจ้างมาพบภายในสัปดาห์นี้ ต่อมาเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้ว พบว่านายจ้างจ่ายตามกฎหมายกำหนดก็ถือว่าจบ แต่หากนายจ้างไม่ได้จ่าย ก็จะออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้นายจ้างจ่ายมีกำหนด 30 วัน ซึ่งหากนายจ้างจ่ายตามกำหนดก็จะเพิกถอนคำสั่ง แต่หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายใน 30 วัน ก็จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไป

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะให้ความเชื่อมั่นกับอดีตลูกจ้างได้เลยหรือไม่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับนายจ้าง นายธานี ตอบว่า ยังไม่ได้ เนื่องจากตอนนี้ยังมีข้อมูลจากลูกจ้างฝ่ายเดียว จึงต้องรอข้อมูลจากนายจ้างด้วย

“ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่านายจ้างจะปฏิบัติอย่างไร สุดท้ายผมอยากให้นายจ้างจ่าย ไม่อยากออกคำสั่ง แต่เราจะเร่งให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เดือดร้อน” นายธานี กล่าว

ทั้งนี้ ระหว่างการให้สัมภาษณ์นั้น ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ สอบถามไปยังนายธานีว่า จะทำอย่างไร หากผู้บริหารบริษัทชี้แจงว่าจะไม่มาพบทางแรงงาน นายธานี ตอบว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติให้อำนาจเราออกคำสั่งฝ่ายเดียวได้ โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

ทนายเดชา ถามต่อไปว่า เมื่อทางบริษัทชี้แจงว่ามีเงินเหลือแค่ 5 ล้านบาท คือ 16% ของ 31 ล้านที่อดีตลูกจ้างเหล่านี้พึงได้ หรือ ไม่มีตังจ่าย ทางแรงงานจะทำอย่างไรให้คำสั่งศักดิ์สิทธิ์ นายธานี ตอบว่า เราสามารถฟ้องบังคับคดีได้ อยากให้เราเชื่อว่าเราเร่งดำเนินการอยู่ ก็ขอความร่วมมือทางพนักงานให้เตรียมเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

ท้ายที่สุด ทนายเดชา เสนอแนะว่า คนรับผิดต้องมี 3 กลุ่ม คือ บริษัท กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจในการเลิกจ้าง แต่กรรมการบางคนก็ไม่อยู่แล้วหรือลาออก การดำเนินการเรียกจึงขอให้ฝากพิจารณา เพราะคนมีอำนาจไม่มีชื่อในบริษัทแล้ว กลายเป็นบริษัทกระดาษ ทรัพย์สินก็ไม่มีอีกด้วย ทางนายธานี ตอบว่า โอเค

Related Posts

Send this to a friend