POLITICS

นายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมหารือพัฒนาชายแดนใต้ แจงรับทุกเรื่องไปพิจารณา หวังยกระดับชีวิตประชาชน-ลดความรุนแรงได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ว่า การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องการพัฒนา และเรื่องความมั่นคงต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ให้การต้อนรับและให้ใช้สถานที่ซึ่งทุกอย่างเป็นไปโดยความเรียบร้อย และขอบคุณทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ หอการค้าจังหวัดนราธิวาส สภาอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรต่างๆ ที่เข้าร่วมหารือการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อนำไปสู่แผนการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ทั้งเรื่องด่านการค้าชายแดน การบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม และศูนย์วัฒนธรรม ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันนี้ ซึ่งบางอย่างจะต้องมีการศึกษาใหม่ บางอย่างนำเข้าสู่แผนการปฏิบัติเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 4-5 ปี หลายอย่างที่เสนอมาก่อนหน้านั้นได้มีบรรจุเข้าแผนไปแล้ว มีการก่อสร้างในปี 2563 บางอย่างดำเนินการแล้วเสร็จในปีเดียวหรือหลายปีก็ว่าไปตามงบประมาณที่มีอยู่ โครงการต่างๆ อันไหนที่เร่งรัดได้ ปรับเปลี่ยนงบประมาณได้ ก็ทำตรงนี้ก่อน แต่ถ้าตั้งงบประมาณใหม่ ก็ต้องไปศึกษาใหม่ยังมีอีกหลายขั้นตอนแต่ทั้งหมดยืนยันว่ารัฐบาลและครม.ที่มาประชุมครั้งนี้ รับทุกเรื่องไปพิจารณานำสู่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไปในทุกประเด็น ที่เหมือนกับทุกครั้งที่ตนไปต่างจังหวัด ก็จะรับเรื่องพิเศษๆ เหล่านั้น ซึ่งบางเรื่องต้องใช้งบกลาง ถ้าทำได้ก็จะเพิ่มเติมให้

นายกฯ กล่าวว่า ทั้งนี้เราคาดว่าสิ่งเหล่านี้จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเป็นแนวทางที่จะลดความรุนแรงลงไปได้ เพราะเราแก้ปัญหาด้วยการพัฒนานำการทหาร ซึ่งการพัฒนาจะทำให้ทุกคนมีความสุข ฉะนั้นการบ่มเพาะอะไรต่างๆก็จะลดลง ทั้งการใช้กฎหมายที่เห็นได้จากกราฟที่ลดลงทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม ตนก็สั่งการเรื่องความเข้มงวดในมาตรการเชิงพื้นที่ และการระมัดระวังและป้องกันในเขตเมืองให้มากขึ้น ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

Related Posts

Send this to a friend