POLITICS

‘ชวน’ ย้ำ กกต.ชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. ได้ แนะหากไม่มั่นใจให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงการพิจารณาสมาชิกสภาพของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย หลังถูกศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต และอยู่ระหว่างการถูกคุมขัง

โดยรายละเอียดในเอกสารระบุว่า สภาฯ ไม่มีอำนาจวินิจฉัยสถานภาพของ ส.ส.ได้ จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เช่น กกต. สามารถวินิจฉัยชี้ขาดเองได้ แล้วส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ หาก กกต.ไม่มั่นใจ สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมายได้ เช่นเดียวกับ ส.ส.จำนวน 1 ใน 10 ของ ส.ส.ทั้งหมด เข้าชื่อกันส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สมาชิกแสดงความจำนง

ทั้งนี้ นายชวน ยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ฝ่ายค้านเตรียมขอเวลาพิจารณาวาระแรกเป็นเวลา 5 วันนั้น นายชวนเชื่อว่าในวาระแรกคงใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 2 วัน เพราะเป็นแค่ชั้นรับหลักการเท่านั้น แต่ในวาระ 2 ก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายได้ตามที่ขอแปรญัตติกันอย่างเต็มที่ โดยไม่สามารถตัดสิทธิ์สมาชิกได้ แต่ก็ไม่น่าจะเกิน 3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิปทั้งสองฝ่าย จะบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมอย่างไร

โดยส่วนตัวมองว่า การขอเวลาถึง 5 วัน น่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่า พร้อมปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีการซื้อตัว ส.ส.ฝ่ายค้าน เพื่อสนับสนุนเสียงรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณ

Related Posts

Send this to a friend