Politics

คุณหญิงสุดารัตน์ ติดตามปัญหาภัยแล้งที่ขอนแก่น

คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่แม่สำราญ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นางมุกดา พงษ์สมบัติ นายจตุพร เจริญเชื้อส.ส. จังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทั้งพืชสวนไร่นาต่างได้รับผลกระทบ จากปัญหาภัยแล้ง พืชที่ปลูกไว้ยืนต้นตาย

ซึ่งการลงพื้นที่จะได้เก็บข้อมูลนำไปสะท้อนต่อหน่วยงานของรัฐ ขณะเดียวกันได้แนะนำ สินค้าชุมชน ซึ่งจะเป็นทางเลือกทางรอดสำหรับ ประชาชนในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้ง

สำหรับผลิตภัณฑ์ มีทั้งเสื่อสำหรับปูนั่ง ผ้าขาวม้าทอมือซึ่งทำจากผ้าฝ้าย นอกจากนี้ยังมีสินค้าบริโภคเช่นเมล่อน แตงโม กล้วยฉาบ ข้าวปลอดสารพิษ รวมถึงน้ำปลาร้าปรุงรสฝีมือคนท้องถิ่น

ผู้นำชุมชนสะท้อนว่าปัจจุบันมีปัญหาภัยแล้งจึงต้องการน้ำบาดาล เชื่อว่าถ้ามีน้ำเศรษฐกิจจะดีขึ้น ขณะดียวกันเห็นว่าเวทีสภาควรจะพูดในสิ่งที่มีสาระ สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่มีสาระต่อประชาชนขอให้ยุติสิ่งเหล่านี้

ส่วนการลงพื้นทีีโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น คุณหญิงสุดารัตน์ รับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เดือนกรกฎาคม ในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำในเขื่อนเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านน้อยกว่า 5ถึง15 %เดือนสิงหาคม มากกว่าเกิน 10 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเดือนกันยายนจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าฝนสะสมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำสะสมที่ร้อยละ 23 สามารถใช้การได้ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคแต่ไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ จะต้องชะลอหรือให้งดทำการเกษตรจนกว่าฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำสะสมในเขื่อนร้อยละ 27% 
เช่นเดียวกับเขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำในเขื่อนร้อยละ 27%

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 61 แห่ง กว่า 50 แห่งมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างน้อยกว่าร้อยละ 30

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าชี ยังมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยกรมชลประทานมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนจะจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี

การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
บริหารจัดการน้ำถ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน

ดำเนินการเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุดไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำขั้นต่ำสุดตามช่วงเวลาเพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ รวมถึงวางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้นำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้สะดวกมากขึ้น รวมถึงสูปไปช่วย เพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *