POLITICS

กำหนดกรอบอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 3 วัน 17-19 ต.ค.นี้

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ชี้แจงรายละเอียดกำหนดเวลาการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งวางกรอบไว้ 3 วันว่า ในวันแรกส่วนใหญ่จะเป็นพระราชกำหนดฯ โดยจะเหลือเวลาในการอภิปรายงบประมาณจริง 40 ชั่วโมง แบ่งเป็นรัฐบาล 20 ชั่วโมง ฝ่ายค้าน 20 ชั่วโมง

ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงมาประมาณ 70 คนแล้ว โดยจะจัดติวเข้มผู้ที่จะอภิปรายฯในวันที่ 15-16 ต.ค.นี้ ร่วมกับวิปฝ่ายค้าน เบื้องต้นยังไม่ได้พุ่งเป้าอภิปรายงบประมาณของกระทรวงใดเป็นพิเศษ แต่จะให้ความสนใจการประมาณการรายรับของรัฐบาล ที่มีความคลาดเคลื่อนไปมาก และการให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงมากกว่าการแก้ปัญหาปากท้อง รวมถึงการจัดงบฯแบบใหม่ ที่ไม่มีรายละเอียด ซึ่งทำให้เห็นพิรุจหลายอย่าง

เวลาอภิปราย 20 ชั่วโมง ไม่น่าจะพอ ฝ่ายค้านทำงานยากเพราะรัฐบาลขี้เหนียวเวลา ทั้งที่ความจริงแล้วต้องให้เวลาเยอะ เพราะ 5 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีการตรวจสอบ และเชื่อว่าจะมีการตีรวน ทำให้ไม่ได้เนื้อหาเท่าที่ควร”นายสุทินกล่าว

นานสุทินยืนยันว่า ไม่กังวลเรื่องการโหวตของสมาชิกพรรค เพราะเป็นวินัยของแต่ละพรรคที่ส.ส.ต้องทำตามมติพรรค รวมทั้งยังมีสังคมที่คอยตรวจสอบอีก ถึงแม้ว่า รัฐธรรมนูญให้เอกสิทธิในการโหวต แต่หากจะโหวตสวนมติพรรค ส.ส.ก็จะต้องอธิบายและตอบกับประชาชนในพื้นที่ของตัวเองได้

Related Posts

Send this to a friend