Health

“รมว.สาธารณสุข” ยัน ไม่คิดล้มโครงการ 30 บาท ย้ำจุดยืนสิ่งไหนดี พร้อมต่อยอด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าการดำเนินนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ พร้อมกับพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น อย่างนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่มียกเลิกและต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และล่าสุดได้ร่วมหารือกับนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เกี่ยวกับโครงการดังกกล่าว และเชื่อมั่นว่าข้าราชการในกระทรวงว่าพร้อมร่วมแรงร่วมใจไปด้วยกัน

นายอนุทิน เปิดเผยอีกด้วยว่า ในการประชุมร่วมกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกคนให้ความสำคัญกับนโยบายกัญชา และพร้อมให้ความร่วมมือ ในเอกสารที่ข้าราชการเสนอมา ก็มีเรื่องกัญชาทางการแพทย์อยู่หลายข้อทำให้รู่สึกสบายใจ ขณะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเอง ท่านก็สนับสนุนนโยบายนี้ และได้บรรจุไว้ในนโยบายเร่งด่วน หวังให้สังคมเปิดใจยอมรับว่ากัญชามีส่วนที่เป็นคุณและโทษ ส่วนที่เป็นคุณเราต้องนำมาใช้ประโยชน์ ส่วนที่เป็นโทษก็ต้องควบคุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าสำหรับนโยบายกัญชาเสรีเราต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดก่อน นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ อนุญาตให้ประชาชนปลูกได้ตามกฎหมายกำหนดบ้านละ 6 ต้น และสนับสนุนให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่วนที่มีความกังวลว่านโยบายจะขัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ขอย้ำว่า ไม่ต้องกังวล เพราะนโยบายนี้ ไม่ใช่ประชานิยม และทำไปเพื่อผู้ป่วย

“พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคปฏิบัติการ เราทำงานของเราอย่างเต็มที่ ไม่สนใจเรื่องการเมืองอยู่แล้ว นโยบายไหน ของพรรคไหนดี ทางเราก็ต่อยอด ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด เช่นกันนโยบายที่พรรคหาเสียงไว้ เราไม่ลืม ทั้งเรื่อง กยศ. การยกระดับ อสม. สำหรับนโยบาย GRAB ได้บรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว พรรคภูมิใจไทยเข้าไปเพื่อทำงาน นี่คือทุกอย่างของพรรคภูมิใจไทย” นายอนุทินกล่าว

Related Posts