WORLD

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฝู่ นำร่องเปิดตัวระบบนิเวศและผลิตภัณฑ์ใหม่ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่

นครเฉิงตู ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวระบบนิเวศและผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ตามแผนงานเศรษฐกิจใหม่

งานกิจกรรม “Convergence of Scenes – Chengdu Eastern New Area Meets the Future” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “2020 Chengdu New Economy Double Thousand” จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฝู่ ภายในงานจะมีการแนะนำระบบนิเวศใหม่ 100 รูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ 100 รายการในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่

ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออก (Eastern Chengdu New Area) ซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นับเป็นส่วนสำคัญของต้นแบบการพัฒนานครเฉิงตู โดยมีกลุ่มเศรษฐกิจใหม่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเขตเศรษฐกิจใหม่แห่งนี้

สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฝู่ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2564 จะทำให้นครเฉิงตูกลายเป็นเมืองแห่งที่สามของจีนที่มีท่าอากาศยานระดับนานาชาติตั้งอยู่สองแห่ง นอกจากปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ โดยท่าอากาศยานแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติเท่านั้น แต่จะมีบทบาทในการวางรากฐานให้กับเขตเศรษฐกิจการบินภายในเขตเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออกด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่าเขตเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออกนั้นตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างนครเฉิงตูกับเมืองฉงชิ่ง จึงคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง (Chengdu-Chongqing Economic Circle) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจีนเสนอไปเมื่อต้นปีนี้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวด้านการพัฒนาขั้นสูงสู่ฝั่งตะวันตกของจีน โดยในอนาคตท่าอากาศยานแห่งนี้จะกลายมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งขนาดใหญ่ของเขตเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง และเป็นประตูที่จะเปิดรับโอกาสต่างๆ ในอนาคต

ตามแผนพัฒนา เขตเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออกจะพร้อมดำเนินงานส่วนแรกภายในปี 2568 ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางด้านอากาศยานระหว่างประเทศ จะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญตามไปด้วย และจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านอากาศยานระหว่างประเทศภายในปี 2578 โดยคาดว่าเมื่อถึงเวลานั้น กลุ่มเศรษฐกิจใหม่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออกต่อไป

Related Posts