WORLD

ไทยมีกำหนดขึ้นกล่าวถ้อยแถลงบนเวที UNGA วันที่ 24 ก.ย. นี้ ย้ำบทบาทไทยจับมือนานาประเทศเดินหน้าพัฒนายั่งยืน

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทย ได้ร่วมพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (UNGA) ครั้งที่ 77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำทีมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม ซึ่งในช่วงแรก จะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของระดับผู้นำประเทศ ที่ต่างแสดงความกังวล ต่อปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นกับทั่วโลก จากสภาวะโลกร้อน และเรียกร้องให้แต่ละประเทศ รวมถึงสหประชาชาติ ได้ดำเนินการ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะที่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประะทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งนี้ จะมีกำหนดขึ้นกล่าวถ้อยแถลง ในช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2565 เนื้อหาสำคัญย้ำถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะศักยภาพของเยาวชน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี ค.ศ.2030 และ แสวงหาความร่วมมือในการก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม

ทั้งนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นายธานี กล่าวว่า ประเทศไทยมีบทบาทโดดเด่น ติดอันดับ 6 ของโลกด้านมาตรฐานนโยบายสุขภาพ จึงเป็นตัวอย่าง และบทเรียน ที่จะนำมาแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด ไม่ให้เกิดการล็อคดาวน์กลับขึ้นมาอีก ซึ่งกรณีนี้เหล่านี้ นอกจากในวงประชุมของสหประชาชาติ ยังเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่ง ในการประชุมเอเปค ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือน พ.ย.นี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend