WORLD

WHO แนะยูเครนเร่งทำลายเชื้อโรคเสี่ยงอันตรายสูงในห้องแล็บ กันรั่วไหล

WHO แนะยูเครนเร่งทำลายเชื้อโรคเสี่ยงอันตรายสูงในห้องแล็บ กันรั่วไหลระหว่างรัสเซียเปิดปฎิบัติการทางทหาร

วันนี้ (11 มี.ค. 65) องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ยูเครนทำลายเชื้อโรคเสี่ยงอันตรายสูง ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของประเทศ ป้องกันการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างการเปิดปฎิบัติการทางทหารของยูเครนกับรัสเซีย ก่อนเกิดการแพร่กระจายโรคไปในหมู่ประชากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียที่รุกเข้าสู่ยูเครน และการทิ้งระเบิดตามเมืองต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงให้กับห้องแล็บต่างๆ ที่อาจได้รับความเสียหาย โดยยูเครนมีห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขที่ทำการวิจัยหาวิธีบรรเทาภัยคุกคามของโรคอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ รวมถึงโควิด-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ WHO

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกไม่ได้ระบุกรอบเวลาหรือข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชนิดของเชื้อโรคหรือสารพิษที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยูเครนในกรุงเคียฟ และสถานทูตยูเครนในวอชิงตัน ยังไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน

Related Posts

Send this to a friend