WORLD

โพลล์ชี้ ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ไว้ใจบริษัทยา

สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์ (RT) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นเมื่อไม่นานนี้ พบชาวอเมริกันส่วนใหญ่จากทุกกลุ่มความเชื่อทางการเมืองต่างไม่ไว้ใจบรรดาบริษัทเภสัชภัณฑ์รายใหญ่ในสหรัฐฯ

ราสมุสเซน รีพอร์ตส (Rasmussen Reports) ทำการสอบถามประชาชนทั่วสหรัฐฯ จำนวน 1,000 คน ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ และพบร้อยละ 19 ไม่ไว้ใจบริษัทเภสัชภัณฑ์รายใหญ่โดยสิ้นเชิง ร้อยละ 53 ไม่ไว้ใจระดับหนึ่ง และมีเพียงร้อยละ 6 ที่ระบุว่าไว้ใจ

ผลสำรวจดังกล่าวระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75 เชื่อว่าบริษัทผลิตยารายใหญ่ให้ความสำคัญกับกำไรมากกว่าการช่วยเหลือผู้คน และร้อยละ 70 คิดว่าบริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลและนโยบายสาธารณะมากเกินไป

ที่มา/ภาพ: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend